/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

laatste nieuws

Na de oogst moeten granen en peulvruchten worden gedroogd, getrieerd en opgeslagen vooraleer ze verder worden verwerkt voor humane voeding. Dit vergt specifieke uitrusting, kennis en ervaring. Tijdens deze workshop zoeken we uit hoe je dit op kleine schaal kunt organiseren.
geupdate: 05:32 | 15-12-2021
 1. akkerbouw
Na een eerste succesvol proefjaar in 2020 ging PCG in 2021 verder met onderzoek naar de randvoorwaarden voor een teelt van bio kurkuma in een verwarmde kas in Vlaanderen. Kurkuma (Curcuma longa) is een subtropische plant die standaard een vrij lange teelt kent van circa 7 maanden. Ze groeit het best bij een temperatuur van 19-27°C en relatieve vochtigheid van 70-90%. Onder deze omstandigheden kunnen ze uitgroeien tot planten die meerdere kurkumarhizomen vormen. Om het gewenste serreklimaat te creëren moet veel meer geschermd worden dan bij bijvoorbeeld een vruchtgroenteteelt.
geupdate: 05:28 | 15-12-2021
 1. beschutte teelt
ILVO en Ugent ontwikkelden een brochure die een antwoord wil bieden op vragen van vleesveehouders met interesse in omschakeling naar bio én op vragen van reeds omgeschakelde vleesveehouders. De brochure bevat o.a. informatie over wetgeving, voeders en teelten, rendabiliteit, mogelijke afzetkanalen en het verbeteren van karkas- en vleeskwaliteit.
geupdate: 05:22 | 15-12-2021
 1. herkauwers
Binnen het project Weidescherm onderzoeken BOS+ en ILVO hoe het welzijn van runderen, schapen en paarden op de weide te garanderen aan de hand van natuurlijke beschutting. Dit project is een opdracht van Departement Omgeving, dienst dierenwelzijn, en loopt van 2020 tot 2022. Het eindrapport is nu beschikbaar.
geupdate: 05:04 | 15-12-2021
 1. herkauwers
Op 9 juli 2018 werd het convenant voor de robuuste biologische aardappelteelt ondertekend. De meeste ketenspelers (pootgoedbedrijven, aardappeltelers, handel, verwerkers, groot- en detailhandel en ook onderzoekers en voorlichters) engageerden zich om samen te werken om de productie van pootgoed, de teelt en de afzet van robuuste rassen op te schalen tegen 2021. We nodigen je uit voor een terugblik van de belangrijkste resultaten van de voorbije jaren, om kennis te nemen van de Robuuste Rassenlijst 2022, met enkele nieuwe rassen, en we kijken meteen ook vooruit op de nieuwe uitdagingen voor de toekomst!
geupdate: 03:57 | 17-11-2021
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit
In het project MeloSun trachten we de openlucht teelt van meloen te optimaliseren. Verschillende types, rassen en technieken worden uitgetest om te kijken wat meest potentieel geeft en meeste zekerheid voor dit type teelt. Het jaar 2021 kenmerkt zich door een koud voorjaar en een vochtige zomer. Ondanks de lage opbrengst kunnen we dit jaar toch enkele belangrijke conclusies trekken uit de proeven.
geupdate: 03:34 | 17-11-2021
 1. kleinfruit
 2. beschutte teelt
 3. groenten
Begin november ging in het VIVES-Maaklab een wel erg uitzonderlijke opleidingsweek door. Een groep biologische boeren kwam er samen voor het ombouwen van elektrische rolstoelen tot milieuvriendelijke en ergonomische wiedbedden. Het ontwerp voor het wiedbed 2.0 werd verder verfijnd door Bert Vandergeynst. Dankzij de elektromotoren en batterij van de elektrische rolstoel beweegt het wiedbed zich automatisch, milieuvriendelijk en geruisloos voort.
geupdate: 02:56 | 17-11-2021
 1. kleinfruit
 2. kruiden
 3. groenten
In het project “Graanboeren met natuur” slaan natuuronderzoekers, landbouwonderzoekers en landbouwers de handen in elkaar om enkele agro-ecologische praktijken in de teelt van bakgranen nader te bekijken. Het Project Hansbeke Agro-Ecologie experimenteert met verschillende vernieuwende praktijken, zoals perceelsranden, gereduceerde bodembewerking, groenbedekkermengsels, boerderijcompost, mengculturen, oude rassen, ...
geupdate: 11:26 | 17-11-2021
 1. akkerbouw
 2. biodiversiteit

Op donderdag 4 november organiseerden het Departement Landbouw en Visserij, Inagro, PCG en PSKW deel 1 van het Groenbemestersevent op het Hof Ter Weeden in Kruisem. Op het demoveld werden een 20-tal mengsels uitgezaaid die telkens een andere toepassing beogen. De zes aanwezige zaadbedrijven gaven een korte toelichting bij het hoe en het waarom van hun mengsel.

geupdate: 11:19 | 17-11-2021
 1. akkerbouw
 2. groenten
 3. bodemvruchtbaarheid
 4. biodiversiteit
Eind augustus verliet Kevin De Ceuleners het onderzoeksteam van de cluster bio van Inagro. Hij zet zijn carrière verder bij TÜV Nord als technische expert biologische landbouw. Na een korte zoektocht zijn we verheugd een opvolger te mogen verwelkomen. Anouk van Moorter startte op 18 oktober als nieuwe onderzoeker in ons team.
geupdate: 10:27 | 17-11-2021
 1. akkerbouw
 2. groenten

Pages