CCBT vzw

 Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt

Het CCBT vzw heet voluit ‘Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt’ en werd opgericht in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw van de Vlaamse Overheid.


CCBT gaat voor innovatief, vraaggedreven en praktijkgericht onderzoek en voorlichting.

Het CCBT bezit een beperkt budget voor onderzoeksprojecten, maar voert zelf geen onderzoek uit. Dit gebeurt door de aangesloten proefcentra: Inagro, PCG, Proefcentrum Pamel, Pcfruit, Proefbedrijf Pluimveehouderij, PCS en PSKW. De projecten zijn gedragen door de sector en zorgen voor praktisch toepasbare resultaten. 

Binnen CCBT wordt veel belang gehecht aan het verspreiden van praktijkinformatie op maat van de landbouwer. Via de website, de nieuwsbrief BIOpraktijk en voorlichtingsacties worden proefresultaten van Vlaams praktijkonderzoek bekendgemaakt.

CCBT, LLAEBIO en de Biobedrijfsnetwerken vormen samen het 'Vlaams BioKennisNetwerk'. De partners bepaalden samen de Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding 2018-2022.

 

Interessante links

Contact
logo agentschap landbouw zeevisserij