Praktijkcentra

Onderstaande proefcentra zijn aangesloten bij CCBT.

Klik op het logo om de contactgegevens onderaan weer te geven.

Hoofdinhoud

Inagro vzw - Afdeling biologische productie

Onderzoekerfoto
""

Inagro vzw staat voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw. De afdeling biologische productie verzorgt praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten. Belangrijke trefwoorden in het onderzoeksprogramma zijn onkruidbeheersing, rassenonderzoek, ziekte- en plaagbeheersing, bodemvruchtbaarheid, teelttechniek en bedrijfsmanagement.

Praktijkcentrum contactgegevens

Joran Barbry
Ieperseweg 87
B-8800 Rumbeke-Beitem

Tel +32 (0)51 27 32 27
joran.barbry@inagro.be

www.inagro.be

Viaverda vzw

Onderzoekerfoto
Viaverda site Kruisem

Viaverda doet onderzoek naar biologische beschutte teelten, kruidenteelten en biologische sierteelt (voornamelijk bloementeelt). Uit de proeven wordt praktische kennis verworven zoals optimale rassenkeuze en klimaatsinstelling. Naast deze praktijkkennis heeft de sector ook nood aan meer fundamentele inzichten m.b.t. de interacties plant-bodem(leven)-plantenvoeding en plantbelagers (ziekten, plagen en onkruiden). Een deel van die kennis kan mogelijks door het proefcentrum ontwikkeld worden.

Praktijkcentrum contactgegevens

An Van de Walle
Karreweg 6
9770 Kruishoutem

Tel +32 (0)9 381 86 82
an.vandewalle@viaverda.be
 

Liesbet Blindeman
Schaessestraat 18
9070 Destelbergen

Tel +32 (0)9 353 94 89
liesbet.blindeman@viaverda.be

www.viaverda.be

pcfruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw

Onderzoekerfoto
""

Het pcfruit in Sint-Truiden doet al jaren onderzoek voor de geïntegreerde fruitteelt, en vaak zijn deze resultaten ook zeer bruikbaar voor de biologische teelt. In het kader van de projectwerking van het CCBT doet pcfruit momenteel een onderzoek naar bodemmoeheid bij appel in de bioteelt en naar de beheersing van boswantsen bij de productie van biologische peren. In Tongeren heeft het pcfruit nog een afdeling kleinfruit.

Verwante projecten

 

 

Praktijkcentrum contactgegevens

Jef Vercammen (Proeftuin Pit- en Steenfruit)
Tim Beliën (unit Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek)
Renske Petré (bio adviseur ST@F – sterk advies in de fruitteelt)
Fruittuinweg 1
3800 Sint-Truiden (Kerkom)

TEL +32 (0)11 69 70 80
jef.vercammen@pcfruit.be
tim.belien@pcfruit.be
renske.petre@pcfruit.be
www.pcfruit.be

Proefcentrum Pamel

Onderzoekerfoto
""

Dankzij de ontwikkeling van nieuwe technieken heeft de provincie Vlaams-Brabant kunnen bereiken dat een biologische volwaardige aardbeiteelt voor het eerst commercieel haalbaar werd. Deze primeur werd gerealiseerd in het Proefcentrum Pamel te Roosdaal. Het aanbod van biologisch keurfruit beantwoordt ongetwijfeld aan een maatschappelijke vraag en kent ook veel belangstelling in de sector.

 

Praktijkcentrum contactgegevens

Molenstraat 26
1760 Roosdaal

TEL +32 (0)54 32 08 46
proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Website

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt

Onderzoekerfoto
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt

Het Proefstation voor de Groenteteelt is sinds 2018 aangesloten bij het CCBT en beschikt sinds 2020 over een biologisch perceel van een klein hectare met plastiek tunnel. Hierop wordt praktisch onderzoek verricht, vooral met open lucht tuinbouwteelten. Het onderzoek zet in op de teelttechniek en rassenkeuze, de ontwikkeling van nieuwe teelten, biologische gewasbescherming en een duurzaam bodembeheer.

 

 

Praktijkcentrum contactgegevens

Sander Fleerakkers
Duffelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver

TEL +32 473 35 35 24
Sander.Fleerakkers@proefstation.be
https://www.proefstation.be/

Proefbedrijf Pluimveehouderij

Onderzoekerfoto
""

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel werkt sinds kort mee aan de bedrijfsbegeleiding van biologische pluimveehouders. Op regelmatige basis worden momenteel biologische pluimveehouders bezocht, zodat de kennis van het proefbedrijf hierover volop toeneemt. Het voorbije jaar werd een project uitgevoerd rond alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij.

 

Praktijkcentrum contactgegevens

Ine Kempen
Poiel 77
2440 Geel

TEL +32 (0)14 56 28 70
ine.kempen@provincieantwerpen.be
Website

PIBO Campus vzw

Onderzoekerfoto
""

PIBO Campus vzw is het onderzoekscentrum dat verbonden is aan het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs in Tongeren. Binnen het proefveldonderzoek is er een afdeling biologische akkerbouw.

Er zijn een aantal percelen beschikbaar waar een teeltrotatie is opgezet, met onderstaande teelten, voor biologische productie. De teelttechniek van deze specifieke teeltmethode wordt verder op punt gesteld. Ook hier worden jaarlijks tijdens het groeiseizoen rondgangen georganiseerd. De resultaten en verdere ervaringen worden voorgesteld in een avond vergadering.

Praktijkcentrum contactgegevens

Sint-Truidersteenweg 323
3700 Tongeren
Tel. 012/39.80.55
pibocampus@pibo.be

website