Interesse in de teelt van biomeloenen? Kom langs op een van de bezoekmomenten bij een bedrijf in jouw buurt en kijk hoe de telers daar aan de slag gaan met de biologische teelt van verschillende types meloen.

Geen betere manier om er na een warme zomer terug in te vliegen dan een veldbezoek, toch? Kom dan op maandag 29 augustus van 15u tot 17u naar de akker van Biopolder aan de kruising Hollandseweg-Antwerpsebaan te Zandvliet (ter hoogte van afrit 11 op de A12).

Op 6 september organiseert PCG een proefveldbezoek over de teelt van bataat. 

Ben je landbouwer, natuurbeheerder, beleidsmaker, onderzoeker, … of gewoon geïnteresseerd in water, landbouw en natuur? Ontdek op 9 september een heel menu aan klimaatrobuuste maatregelen op de demo-markt Klimaatboeren van {beek.boer.bodem}. Je krijgt tal van demonstraties, gaat in gesprek met standhouders en bezoekers, en ontdekt zo welke klimaatrobuuste maatregelen het best aansluiten bij joúw situatie, wensen en middelen.

Save the date: de Netwerkdag gaat door op 13 september 2022!

Het ‘Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt’ ondersteunt al 10 jaar onderzoek en ontwikkeling in de biologische landbouw EN DAT WILLEN WE SAMEN MET U VIEREN! Aansluitend op de Netwerkdag 'Techniek in bio tuinbouw', trappen wij ons feest af op 13 september 2022 om 18:30 te Aardevol, Tongeren!

Het brede assortiment aan gewassen in de biologische snijbloementeelt vraagt om de teeltoppervlakte zo optimaal mogelijk te benutten. Op het PCS onderzochten ze daarom de mogelijkheden om gewassen met verschillende bloei- en ontwikkelingsperiode met elkaar te combineren op dezelfde perceelslocatie. Men ging o.a. na welke invloeden er zijn op de productie en kwaliteit van de bloemen, maar ook op arbeid. Tijdens deze demonamiddag kan je het proefperceel bezoeken en volgt er een brainstorm over de opmaak van een teeltkalender biobloemen.

Plantenveredeling met als inzet biodiversiteit, veerkracht, ziektetolerantie en vitaliteit. Kan dat?
Op vrijdag 9 december brengt Vitale Rassen 2 experts aan het woord met 40 jaar expertise.