De Landwijzer cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. 

Het GLB Strategisch Plan 2023-2027 heeft specifieke aandacht voor biologische en agro-ecologische landbouwers, ook voor starters. Daarom organiseert BioForum, in samenwerking met het Living Lab Agroecologie en Biologische Landbouw en het Departement Landbouw en Visserij op donderdag 30 maart 2023 om 19u30 een online webinar. Dit webinar is aanvullend op de informatie die je via de webinars van het Departement kreeg.

In het voorjaar organiseert Landwijzer verschillende info-avonden in Vlaanderen en Brussel. Je maakt er kennis met het leertraject biologische en biodynamische landbouw, de leertrajectbegeleider, mogelijke toekomstige medecursisten en er is ruim de tijd om antwoord te krijgen op vragen. 

Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw start met het jaarthema op 2 mei (enkel namiddag). Er wordt dan een stand van zaken van het onderzoek naar samenwerking in een agro-ecologische keten gedeeld en een systeemanalyse van dit onderwerp gemaakt. Op basis hiervan kunnen de knelpunten en kennishiaten geïdentificeerd worden.

Het LLAEBIO wil jou graag aan tafel uitnodigen op 1 juni.  Dan organiseren ze een brokerage event waar ze een overzicht geven van projectoproepen rond agro-ecologie en biologische landbouw. Die dag dient om elkaar te inspireren om samen een voorstel in te dienen op bepaalde oproepen. Een onderzoeksproject rond ‘samenwerking doorheen de keten’ ligt voor de hand, maar het LLAEBIO wil jou graag de ruimte geven om die dag ook andere voorstellen te doen.

Sinds 2020 werken PHAE, ILVO en RHEA aan het eerste agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen. Op de 50 ha landbouwgrond testen adviseurs en onderzoekers nieuwe landbouwpraktijken in een financieel rendabel bedrijf.

In september 2023 organiseert CCBT opnieuw een groepsreis naar Tech&Bio in Valence (Frankrijk).