Gebruikswijzer afdekmaterialen


Netten en klimaatdoeken zijn niet meer weg te denken in de groenteteelt. Ze helpen onze gewassen te beschermen tegen bepaalde plagen en tegen bepaalde klimaatomstandigheden zoals vorst. Door een toenemend gebruik is het aanbod van afdekmaterialen de laatste jaren sterk uitgebreid met nieuwe producten, maar ook productverbeteringen. 

De productontwikkeling bij de toeleveranciers van netten en klimaatdoeken richt zich op drie aspecten:

  1. de technische kwaliteit en duurzaamheid van de materialen;
  2. de bescherming tegen belangrijke doelplagen en
  3. de impact op de gewasontwikkeling. 

De meeste leveranciers voorzien een wegwijs in hun aanbod en technische fiches met de belangrijkste eigenschappen van de materialen. Maar als teler die een net of doek wil aankopen, heb je vaak nood aan nog extra info zoals verschillen tussen netten en leveranciers, effecten op verschillende teelten, verschillen in gebruiksgemak... Elke teler heeft zijn specifieke teelten, doelplagen en eventueel bijkomende voordelen voor ogen. De aankoop van een net of klimaatdoek vraagt bovendien een behoorlijke investering. Een keuze maken in het ruime aanbod is dus niet zo gemakkelijk.

Om telers hierbij een leidraad te geven, werkten het Proefstation voor de Groenteteelt en Inagro in 2019 en 2020 een aantal acties uit in het CCBT-project ‘Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt’:

 

Informatieve video's over het goed gebruik en de effecten van netten in de groenteteelt

Video 1 geeft je praktische tips over het gebruik van netten in de groenteteelt.

Video 2 geeft een overzicht welke effecten en neveneffecten verschillende types netten hebben op plaaginsecten en groentegewassen.

 

Proeven met afdekmaterialen in een aantal specifieke teelten

In de biologische teelt van sla zijn bladluizen een belangrijk probleem. In de zomermaanden kunnen tal van natuurlijke vijanden deze plaag makkelijk onderdrukken, maar in het voorjaar en het najaar zijn ze nog onvoldoende of in afnemende mate aanwezig. Afdekking met netten kan dan een oplossing bieden om het gewas te beschermen tegen bladluizen. Een klimaatnet, bv. Howicover (Howitec), toonde goede resultaten in de proeven in alle seizoenen. Ondanks dat bladluizen fysiek wel door dit net kunnen, is er een vermoeden dat het klimaatnet de planten meer afschermt en de luizen de sla dus minder goed vinden. Fijnmazige netten konden in de groeikamertest bladluizen goed tegenhouden, maar in het veld zien we erg wisselende resultaten. Hier kan je het volledige verslag van deze proeven lezen:

Chinese kool is erg gevoelig aan koolvlieg. De maden van de koolvlieg graven gangen in de nerven van de bladeren, waardoor ernstige kwaliteitsschade ontstaat. Om Chinese kool te beschermen tegen die schade blijkt een insectengaas met grovere mazen onvoldoende. De beste resultaten zien we met maaswijdten kleiner dan 0,8 mm x 0,8 mm, zoals 'Ornata addu' en 'Ornata light'. Daarmee hou je de aantasting op de kolen kleiner dan 10%. Een klimaatnet ten slotte kan je in alle teelten gebruiken als bescherming tegen koolvlieg. 

 

Een overzicht van klimaatnetten en insectengaas voor gebruik in de vollegrondsgroenteteelt met hun technische kenmerken. 

De eerste tabel geeft een overzicht van technische kenmerken (maaswijdte, gewicht, richtprijs,...) van de meest courant gebruikte afdekmaterialen in de groenteteelt.

De gebruikswijzer voor afdekmaterialen geeft richtlijnen welk type net in welke situatie (combinatie teelt, seizoen en plaag) een goede bescherming biedt met daarbij enkele tips.

Dit artikel geeft tot slot een samenvatting van de belangrijkste resultaten en conclusies binnen dit project. 

Met dank aan de verschillende leveranciers voor hun medewerking. Klik op het logo om naar de website van de respectievelijke leverancier van afdekmaterialen te gaan. Daar vindt u de contactgegevens naast het volledige en meest actuele aanbod.

 

 logo's afdekmaterialen

Image      Image     Image    logo PSKW