/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Status message

Submissions for this form are closed.

Studiereis 'Biolandbouw in Denemarken'


Image
Denemarken heeft het grootste biologische marktaandeel (7,6%) van de wereld. 6,3% van de landbouwoppervlakte is biologisch (tegenover 0,8% in Vlaanderen) en er zijn 2.265 biobedrijven. Zo is 10% van de melk biologisch! De Overheid lanceerde in 2015 een ambitieus plan (Økologiplan Danmark) om de bio productie te verdubbelen en zet intens in op bio in overheidscatering (60 miljoen euro). Daarnaast is Denemarken gekenmerkt door innovatieve bedrijfsconcepten en ook op gebied van mechanisatie zijn de Denen vaak koploper. De wetgeving stimuleert gemengde bedrijfsvoering en samenwerking tussen plantaardige en dierlijke bedrijven. Dankzij sterke onderzoeksinstellingen die inzetten op de biologische productiewijze zijn de Deense onderzoekers vaak belangrijke partners in de Europese onderzoeksconsortia rond biologische landbouw.


Van 25 t.e.m. 27 september organiseren Bio Zoekt Keten, CCBT, BioForum en landbouwadviseur Stefan Muijtjens een driedaagse trip naar Denemarken.  De bedoeling is om verschillende biologische bedrijven en sectoren te bezoeken, niet enkel primair, maar ook verder in de keten. 

De voertaal tijdens de bedrijfsbezoeken zal vaak Engels zijn, maar we zorgen voor voldoende vertaling dankzij de aanwezigheid van Nederlandstalige adviseurs.
Voor de reis en het vervoer wordt gebruik gemaakt van autobusjes. 

Aan het exacte programma wordt nog volop gesleuteld, maar het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Zondag 25 september
- 7:00 Vertrek met autobusjes vanuit regio Antwerpen
- 15:00 Bezoek aan een biologisch melkveebedrijf nabij de grens tussen Duitsland en Denemarken (www.stensigmose.dk) OF bezoek aan de Naturmælk-coöperatie (bevestigd)
- 19:30 Hotel in Aarhus
- 20:00 Avondmaal
- 21:00 Introductie op biologische landbouw, verwerking en markt in Denemarken door Organic Denmark (nog te bevestigen)
- 22:30 Einde van het dagprogramma

Maandag 26 september
Bezoek aan 4 Deense biologische bedrijven:
- veeteeltbedrijf met eigen verwerking (ijs), jersey en samenwerking
- akkerbouwbedrijf (met aardappel, rode biet, peen met onderdekking, pastinaak, wortelpeterselie en boerenkool) dat gebruik maakt van GPS en een verpakkings- en wascentrale heeft
- Bezoek aan Aarstiderne, Barrit (bevestigd)
- Overnachting op biologisch akkerbouw-bedrijf met wat vleesvee en varkens (http://www.vandmoellen.dk/) (bevestigd)

Dinsdag 27 september
- 8:00 Bezoek aan kleinschaliger groentebedrijf met verkoop via korte keten
- 10:00 Vertrek naar Nederland
- 16:00 Bezoek aan Bakker Bio (Olde Borchweg 25, 9853 TA Munnekezijl NL) (bevestigd)
- 19:00 Vertrek naar België
- 22:30 Aankomst in Antwerpen

Niet enkel de bedrijfsbezoeken zelf, maar ook de onderlinge kennisuitwisseling kan voor iedereen een leerrijke ervaring opleveren! (Boeren krijgen voorrang)

De kostprijs wordt ingeschat tussen 250 – 350 euro pp (inclusief vervoer, overnachtingen, maaltijden, bezoeken en begeleiding)

De inschrijvingen zijn helaas reeds gesloten. 

Meer info?

  • Info over bio in Denemarken
  • Contact: 
    • Carmen Landuyt, carmen.landuyt@ccbt.be of TEL +32 (0)9 331 60 85 
    • Paul Verbeke, paul.verbeke@bioforumvl.be of TEL +32 (0)3 286 92 68 


- Een initiatief van Bio Zoekt Keten, CCBT, landbouwadviseur Stefan Muijtjens en BioForum Vlaanderen -

Image Image    Image    Image