/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Aandacht voor onderzoeksnoden voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen

Lieve De Cock (NOBL)

Naar aanleiding van het nieuwe Strategische Plan Biologische Landbouw 2018-2022: “Samen naar meer en betere biologische landbouw, nam het Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en NOBL) samen met zijn partners zijn in 2013 gelanceerde onderzoeksstrategie terug onder de loep. Hierbij werd de onderzoeksstrategie uitgebreid en aangepast aan nieuwe inzichten en uitdagingen voor de toekomst. Meer dan ooit wordt het noodzakelijk te streven naar een agrovoedingssysteem in evenwicht met de ecologische draagkracht van onze planeet en zien we de biologische landbouw als basis hiervoor.

Het BioKennisNetwerk wil aan deze uitdagingen een belangrijke bijdrage leveren vanuit onderzoek. De onderzoeksstrategie beschrijft thematisch waar onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot het creëren van enerzijds inzichten in de manier waarop robuuste en veerkrachtige agro-voedingssystemen zich kunnen ontwikkelen en anderzijds tot het begrijpen en wetenschappelijk onderbouwen van de sterktes van biolandbouw en voeding ter verduurzaming van landbouw en maatschappij in zijn geheel.

Het centrale uitgangspunt bij het realiseren van de onderzoeksstrategie blijft het stimuleren van vraaggestuurd en systeemgericht onderzoek, uitgevoerd via een co-creatief proces. Het Vlaams BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en NOBL) wil hierin een faciliterende rol spelen.

De nood aan onderzoek en kennisontwikkeling is samengebracht onder drie thema’s, die onderling met elkaar verbonden zijn:

  • Robuuste biologische productiesystemen,

Aandacht wordt gegeven aan de optimalisatie van de bodemvruchtbaarheid, het verhogen van de biodiversiteit, het toepassen van de beste praktijken op milieugebied en van strenge normen op gebied van dierenwelzijn. Het zoeken naar innovatieve strategieën en technologische ontwikkelingen zijn essentieel in het streven naar verdere verduurzaming en optimalisatie van biologische productiesystemen.

  • Flexibele biologische ketensystemen 

Om een stabiele marktontwikkeling te bereiken, moeten producten beschikbaar zijn met een prijs-kwaliteitverhouding die voldoet aan de wensen van de consument en een prijs die kostendekkend is voor de hele keten. Optimalisatie, afstemming en samenwerking, gebaseerd op de eigenheden van de biologische keten, zijn noodzakelijk. Rentabiliteit, beperken van risico’s en goede concurrentiekracht staan centraal in de zoektocht naar economische duurzaamheid. Deze economische duurzaamheid mag echter niet los komen te staan van de sociale en de ecologische duurzaamheid van de biosector.

  • Kwaliteitsvolle voeding.

De consument van bioproducten verwacht een volwaardige voeding zonder dat additieven zoals mineralen, vitamines of andere elementen extra moeten worden toegevoegd. Het verwerken van biologische producten is meer dan louter werken met biologische ingrediënten, en  er is dus nood aan een eigen, flexibele en nog grotendeels te ontwikkelen aanpak.

De volledige onderzoeksstrategie vind je terug via deze link.

Meer info:

herkauwers
varkens
pitfruit
kleinfruit
beschutte teelt
groenten