/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Slim inzetten van betaalbare mechanisatie voor onkruidbeheersing

Image

(Foto: Biobedrijfsnetwerk Groenten, BioForum)

Een performante onkruidbeheersing is één van de belangrijkste schakels voor een efficiënte biologische bedrijfsvoering. Het doel van dit nieuwe project is het ondersteunen van telers bij de inzet van betaalbare en/of breed inzetbare oplossingen voor mechanische onkruidbeheersing. Zowel op proefcentra als on farm zullen we een reeks technieken demonstreren voor kleinschalige groenteteelt, voor houtig kleinfruit, voor bietenteelt en voor de aanpak van wortelonkruiden.

Inagro, pcfruit en Proefcentrum Pamel slaan de handen in elkaar voor dit demonstratieproject ‘Slim inzetten van betaalbare mechanisatie voor onkruidbeheersing’. Koepelorganisatie CCBT is de coördinator van het project.

Van ‘smart’ naar creatief!

Een efficiënte onkruidbeheersing is één van de grootste bezorgdheden van zowel biologische telers als gangbare telers. Biologische telers zijn hiervoor uitsluitend aangewezen op mechanische en fysische methoden. Ook gangbare telers zijn, door het wegvallen van herbiciden, zoekende naar alternatieve en meer duurzame oplossingen. Het niet beheersen van het onkruid weegt op de arbeid en de arbeidskost, weegt op de teeltkeuze en maakt de levering van een kwalitatief product onmogelijk. 

Mechanische onkruidbeheersing kende de voorbije jaren een sterke evolutie, waarbij vooral de technologische vernieuwing (GPS, camera, onkruidherkenning en inrow weeders,…) in het oog springt. Meer eenvoudige ontwikkelingen lijken minder ‘smart’, maar zijn minstens van even grote betekenis voor een geslaagde onkruidbeheersing. Met dit project willen we deze betaalbare technieken meer op de voorgrond plaatsen en de Vlaamse (bio)telers aanmoedigen om hiermee (creatief) aan de slag te gaan. 

Demonstraties in oost en west

Doorheen dit tweejarige traject gaan we diverse systemen demonstreren in vier verschillende toepassingsgebieden: kleinschalige groenten, kleinfruit, bieten en de aanpak van wortelonkruiden. Aan de hand van demonstratieproeven en -momenten in het oosten én het westen van Vlaanderen, bij voorkeur on farm, worden de machines en de systemen gedemonstreerd én de resultaten van de onkruidbeheersing in de praktijk getoond. 

In 2021 wordt een demodag georganiseerd in het westen van Vlaanderen. De studiedag wortelonkruiden en de Biobedrijfsnetwerken met focus op onkruidbeheersing in bieten maken deze reeks demomomenten compleet. 

Alle ervaringen worden gebundeld in filmpjes en artikels, die verzameld worden op deze pagina, BIOpraktijk.be/onkruid.

Filmpjes i.p.v. demo's

Door corona waren we in 2020 genoodzaakt een aantal demo-momenten te vervangen door online webinars.

De filmpjes kan je hier herbekijken:

 
Proefcentrum Pamel maakte een presentatie over de 'Alternatieven voor mechanische onkruidbeheersing in biologisch kleinfruit'
 

Meer info?
Carmen Landuyt, CCBT
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09 331 60 85

Image