/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mrt2017

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Rassenproef prei winter biologische teelt 2016

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Ondanks de droogte in het begin van de teelt was de opbrengst van deze rassenproef winterprei goed. Aylton en Keeper presteerden goed en ook de biologisch aangeboden herfstprei Cherokee kon standhouden. Lees meer...


Aardbeien onder tunnel: controleer op bladluizen en handel nu

De aardbeien onder tunnel beginnen onder deze eerste lentedagen uit winterrust te komen. Bladluizen zijn echter al een aantal weken actief. Om bladluizen op een verantwoorde manier onder controle te krijgen is het belangrijk om nu een inschatting te maken van de ernst van de aantasting en de kans op een natuurlijk evenwicht. Lees meer...


Actualiteit bio-granen

Granen komen op dit moment algemeen mooi uit de winter. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen mogelijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. Daarnaast is op heel wat percelen nu mooi werk mogelijk met de wiedeg. Voor zomergranen is half maart ideaal voor zaai. Lieven Delanote geeft enkele actuele tips. Lees meer...


Risico op schade door ritnaalden inschatten

Sinds 2015 werkt Inagro mee aan een uitgebreide monitoring van ritnaalden in Vlaanderen. Ook dit jaar bemonsteren ze een aantal percelen met een gekende bemonsteringsmethode. Heb je zelf een perceel waar je schade door ritnaalden verwacht in aardappelen, witloofwortelen of maïs? Met een monitoring kunnen ze je meer inzicht geven in het risico op schade en de mogelijke beheersmaatregelen. Lees meer...


Zwavelbemesting voor hogere opbrengst en meer zwavel

Twee zwavelbemestingsproeven in grasklaver toonden aan dat zwavelbemesting in het voorjaar voor een iets hogere drogestof opbrengst zorgt in de eerste twee snedes. Daarnaast heeft zwavelbemesting een duidelijk positief effect op het zwavelgehalte in de grasklaver. Op die manier kunnen ook mogelijke zwaveltekorten bij het vee voorkomen worden. Lees meer...


Posters: herkennen van plagen en nuttigen

Het kennen en vooral herkennen van plagen en nuttigen in een gewas blijft de basis voor een geslaagde IPM strategie of bioteelt. In kader van het demonstratieproject ‘Monitoring in de glastuinbouw: hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding’ werden posters opgemaakt met duidelijke foto’s en beknopte informatie. Lees meer...


Denk en werk mee aan de toekomst van biolandbouw in Vlaanderen

Dit voorjaar start de Vlaamse overheid met de voorbereiding van een nieuw strategisch plan voor de biologische landbouw. Om de stem van de landbouwers te horen, organiseert het Departement Landbouw en Visserij volgende week 2 workshops. Lees meer...


Inagro zoekt een coördinator onderzoek biologische landbouw

De bio afdeling van Inagro groeit mee met de sector! Lieven Delanote gaat zich in de toekomst volledig toeleggen op bedrijfsadvisering, omschakeling en sectorontwikkeling en dus zoekt men een coördinator voor het onderzoek biologische landbouw binnen Inagro. Lees meer...


En verder:


AGENDA

21 mrt - Denk en werk mee aan de toekomst van biolandbouw in Vlaanderen

22 mrt - Denk en werk mee aan de toekomst van biolandbouw in Vlaanderen

23 mrt - Biobedrijfsnetwerk Kleinfruit: ziekten en plagen in openlucht

28 mrt - Biobedrijfsnetwerk Geiten

28 mrt - Officiële aftrap Interreg-project Leve(n)de Bodem

31 mrt - Demo van wiedeggen voor onkruidbeheersing in bio graanteelt

13 apr - Biobedrijfsnetwerk Melkvee