/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Actualiteit bio-granen

Lieven Delanote (Inagro)

Onkruidbestrijding wintergranen

Voor zover percelen voldoende toegankelijk zijn, is nu mooi werk mogelijk met wiedeg. Neem lichte tractor, brede band of dubbel lucht. Granen zijn doorgaans goed ontwikkeld en staan vrij fors. Ze verdragen zodoende een stevige tik. Kleinere onkruiden kun je nu een stevige duw geven. Volgende week / week nadien zijn ze mogelijk al te groot en is efficiëntie minder goed. Wiedeg mag stevig afgesteld worden. Eventueel langs en dwars wiedeggen. Op 31 maart organiseren we overigens een demo met diverse wiedeggen bij Thierry Beaucarne – klik hier voor meer info.

 Image

Foto: wiedeg langs en dwars op perceel triticale – 15 maart 2017

Bemesting wintergranen

Granen komen op dit moment algemeen mooi uit de winter. Vooral in april zullen armere percelen zich aftekenen. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen mogelijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. 50 eenheden werkzame stikstof doet veel. Drijfmest is meest prijsgunstige optie voor zover de bodem voldoende droog en draagkrachtig is. Dit is op dit moment nog zelden het geval. Sleepslangen (navelstreng) is beste optie gezien de tank op de weg blijft. Is dit niet mogelijk, geniet ton met sleepslangen (systeem penditwist of pendislide – Joskin of vergelijkbaar) mijn voorkeur gezien de grote werkbreedte. Compactie blijft beperkt tot spoor. Zelfrijdende injecteurs op natte grond zijn nefast. Wie kiest voor organische korrels, kan deze best zo snel mogelijk strooien. 

Zaai zomergranen:

Half maart is ideaal voor zaai zomergranen. Waar de grond het toelaat, is er geen reden om de zaai uit te stellen. Veel bodems zijn op vandaag echter nog te nat. De voorspelde regen dit weekend komt enkele dagen te vroeg. Bemesting voor zaai is het meest efficiënt.

 

Meer info: Lieven Delanote@inagro.be – 051/273250

 
akkerbouw