/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2017

Image

Beste lezer,

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor biolandbouw in Vlaanderen. 

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be@BIOpraktijk


Vaste rijpaden redden teeltseizoen

In het voorjaar 2016 startte Inagro met een pilootproject ‘vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. Na het moeilijke seizoen 2016 is de evaluatie globaal positief. Een proefopzet in prei onderbouwt deze conclusie. Lees meer...


Resultaten rassen aardbeien junidragers 2016

Afgelopen jaar werd een rassenproef aardbeien aangelegd op Proefcentrum Pamel. Door te kiezen voor ziekteresistente of minder ziektegevoelige rassen kan op een meer duurzame wijze worden geteeld. In de rassenproeven worden voornamelijk (nieuwe) rassen geëvalueerd waarvan biologisch plantgoed beschikbaar is. Ook belovende rassen waarvan (nog) geen biologische plantgoed beschikbaar is, werden in de proef meegenomen. Lees meer...


Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed

Op 1 april 2017 gaat het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ van start. Omdat biologisch plantgoed nauwelijks of meestal helemaal niet beschikbaar is maakt de biologische kleinfruitteler gebruik van gangbaar plantgoed van herfst- en zomerframboos. Proefcentrum Pamel zoekt de komende 2 jaar mee naar de geschikte rassen voor bio. Geef nu je input! Lees meer...


Klein vliegje, groot probleem

Sinds 2011 hebben kleinfruittelers in Europa te maken met een nieuwe gevreesde plaag: de Aziatische fruitvlieg of Drosophila suzukii. Daar er voorlopig weinig mogelijkheden zijn naar bestrijding (biologische gewasbeschermingsmiddelen, inzet van nuttigen,…) werd een CCBT-project uitgevoerd om biologische telers te ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van deze plaag. Lees meer...


Bemesting in de biologische perenteelt onder de loep

In de biologische perenteelt is er nooit veel aandacht besteed aan de bemesting. N-gehaltes in de bladeren van biologische perenpercelen zitten vaak te laag. Toch is een evenwichtige bemesting de basis voor een goede vruchtkwaliteit, een evenwichtige groei en een constante productie. De afgelopen 3 jaar liepen er in het kader van CCBT 2 proeven, waarbij enerzijds organische bemesting zoals drijfmest en digestaat werden vergeleken met het klassieke bloedmeel en anderzijds combinaties van bio-champost met een aantal nieuwere stikstofformuleringen voor de bioteelt werden vergeleken. Lees meer...


Verslag bijeenkomst knopkruid— Oproep deelname onderzoek 2017

Op 1 februari 2017 kwamen we samen met onderzoekers en biologische landbouwers omtrent de stand van zaken rond knopkruid. De huidige kennis staat duidelijk al ver maar roept op zijn beurt veel vragen op, die meestal het hele bedrijfssysteem omvatten. Het onderzoek dat in de steigers staat zal net hierop ingaan, door perceelshistoriek en bodemeigenschappen te linken aan de lokale zaadbank van knopkruid. Aanmelden voor deelname aan de bemonstering kan nog! Lees meer...


Telen op folie biedt uitweg tegen onkruid

In een CCBT-project dat eind 2016 afliep werd de techniek van het groenten telen op bodembedekkingsmaterialen onderzocht. In de eerste plaats werd met biologische telers die deze praktijk met (bioafbreekbare) folie al toepassen, informatie uitgewisseld en technische verbeteringen aangebracht. Lees meer...


Agro-ecologie in het onderwijs?

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw? Op deze vraag van LNE probeerden onderzoekers bij ILVO de voorbij twee jaar een antwoord te formuleren. Op een event dat doorgaat op 23 februari, stellen wij de voornaamste bevindingen voor aan een breder publiek. Lees meer...


Brochure: ‘Monitoring van plagen en nuttigen in de serre’

Tijdens de demodag 'Monitoring van plagen en nuttigen in de serre' op 18 januari 2017 werd de brochure 'Monitoring van plagen en nuttigen in de glastuinbouw – Weet wat er leeft in je teelt' voorgesteld. Lees meer...


Pamelonline!

Sociale media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze omgeving. Ook naar communicatie toe is het handig om hierop in te spelen. Daarom lanceerde Proefcentrum Pamel op hun jaarlijkse infoavond de facebookgroep ‘Pamelonline’. Lees meer...


Inagro zoekt telers voor het gemengd telen van aardappelrassen

Onderzoek toont aan dat door aardappelrassen gemengd te telen, hetzij in afwisselende rijen hetzij volledig gemengd, de plaagaantasting van gevoelige rassen wordt afgeremd. Dit concept kan mogelijk iets betekenen voor bedrijven met zelfpluk of korte keten, bv. door manueel uitsorteren of gemengd aanbieden aan de consument. Inagro wil nagaan of het concept werkt en haalbaar is.
Geïnteresseerd om mee te doen? Contacteer: karel.dewaele@inagro.be of 051/27 32 58


Aanleg van bloemenakker of –weide voor bijen en hommels?

Overweeg je in 2017 de aanleg van een bloemenakker of –weide voor bijen en hommels? Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro opnieuw een groepsaankoop voor bloemenmengsels. Daarvoor stellen we twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Neem deel aan de groepsbestelling van ‘bloemenzaden voor bijen’. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels op maat van deze insecten! Lees meer...


En verder:


AGENDA