/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2012

 Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 


Geachte,

CCBT wenst u een spetterend en vruchtbaar jaar!

Ook in 2012 informeren wij u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.
Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Demonstratieproject over bemesting in biolandbouw

Minister-President Kris Peeters heeft eind december 10 demonstratieprojecten goedgekeurd. Deze 10 projecten handelen over duurzame bemestingstechnieken in relatie tot MAP4. Eén van de goedgekeurde projecten is het CCBT-project 'Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector'.


Rassenproef aardappel: Agria bevestigt, maar krijgt waarschuwing

Rassen met een goede plaagtolerantie dragen bij tot de teeltzekerheid van biologische aardappelen. De snelle evolutie van de plaagschimmel maakt dat een intensieve monitoring van de aangeboden rassen noodzakelijk is. Door het droge voorjaar was plaag echter geen beperkende factor in het seizoen 2011.

Lees het verslag van de rassenproef van Inagro hier.


Onderscheid rassen bussel- en bewaarwortelen noodzakelijk

Busselwortelen worden tijdens het voorjaar regelmatig geteeld in koepel of koude kas. Uiteraard poogt men zo vroeg mogelijk op de markt te komen met zijn product zodat betere prijzen bekomen worden. Om die reden zaait men vroeg en dekt men de teelt af zodat deze beter beschermd is tegen de vorst. Toch stelt men de vraag welke afdekking nu het meest geschikt is naar vervroeging en bescherming van de teelt zonder het in de hand werken van ziekten.

Lees hier het proefverslag van PCG.


Surfer brengt vernieuwing in biologische herfstprei

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. De voorbije jaren vestigde Antiope zich als standaardras. Ook de Nunhemsrassen hebben een belangrijk marktaandeel. Daarnaast dienen zich de eerste biologische hybriderassen aan.

Lees hier het verslag van Inagro.


Bodemmoeheid bij appel: stand van zaken

In november werd het tweede jaar van het vervolgproject 'Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt' afgesloten. Verschillende bodemverbeteraars werden uitgetest. Pcfruit ontdekte dat de trage groei van de bomen niet enkel aan aaltjes en schimmels te wijten was, maar ook aan een harde laag in de bodem. In 2012 wordt het perceel verder opgevolgd.

Lees hier het verslag.


Schade door bonenvlieg voorkomen

Hoe voorkomt u schade door bonenvlieg? Inagro zette de maatregelen op een rijtje in dit artikel.

Wilt u dit jaar ook graag ervaring opdoen met bontbloeiende stamslabonen?  Lees dan vooral verder...


BiopraktijkFORUM voor bioboeren

Eind vorig jaar werd een forum opgericht voor biologische kleinfruittelers: www.biopraktijkforum.be
Biopraktijkforum is vrij te gebruiken voor uitwisseling van praktijkvragen, ideeën, informatie,…


’Vraag en aanbod’ ook op www.inagro.be

Het winterseizoen is reeds een eind gevorderd. Nog ruwvoeder over of te kort ? Nog granen of stro nodig of te koop?
Tegelijk wordt de eerste hand gelegd aan het teeltplan voor 2012. Biologische mest over of nodig voor volgend seizoen? Wil u voedergewassen in uw teeltplan opnemen en zoekt u een afnemer ? Of zoekt u andersom een teler die een en ander voor u kan telen? Heeft u nog een schoffelmachine in de schuur staan die weg moet?
Dan biedt de rubriek ‘vraag en aanbod’ op www.inagro.be u een forum.


Vlaams-Nederlandse biokennisberichten

In 2012 gaan Vlaanderen en Nederland samenwerken rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. Doel is de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten. Lees meer...


Studiedag 'bio, bodem en bemesting'

Op 29 februari 2012 organiseert BioForum in samenwerking met ILVO, Inagro afdeling Biologische Productie en Universiteit Gent Vakgroep bodembeheer een studiedag voor de bio-landbouw. Deze studiedag zal doorgaan op het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) te Melle. We vertrekken van een aantal belangrijke uitdagingen, zoals grondgebondenheid, eigen voederwinning, MAP4 en organische stofopbouw. Centraal staat de vraag: “hoe kunnen we de beschikbare biologische dierlijke mest optimaal inzetten om in te spelen op deze uitdagingen en kringlopen maximaal te sluiten?”. Uitnodiging en programma volgen.


Rassenproeven zomertarwe en veldbonen

In 2011 legde Inagro een rassenproef zomertarwe en een rassenproef veldbonen aan. De verslagen komen eind januari on line op www.inagro.be en op www.biopraktijk.be.


AGENDA

11 JAN-29 FEB - Cursus PCG: klimaatregeling in kas
19 JAN
- Bezoek BioForum aan BioVak
20 JANUitnodiging nieuwe bio legkippenstal
1 FEB - Opleiding DurAgr'ISO: Agrobiodiversiteit
7 FEB - Kansen voor biovarkens - Infoavond slachthuis Van Gool
29 FEB - Studiedag BioForum voor de biolandbouw