/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

SLOTEVENT Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie

Thursday, February 23, 2017 - 09:00 to 13:30

Waar en hoe komt agro-ecologie voor in het brede vormingsaanbod voor land- en tuinbouw?

Hoe kunnen we meer agro-ecologie in de vorming voor land- en tuinbouwers krijgen?

Moet agro-ecologie verweven worden in het hele vormingsaanbod of slechts in enkele volwaardige agro-ecologie opleidingen?

Draagt u, als expert in kennisdeling, beleid, of landbouw, ook graag uw steentje bij aan de beleidsaanbevelingen?


Programma

09u00: Ontvangst door Jan Kielemoes (Afdelingshoofd, afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen, Departement Leefmilieu, Natuur & Energie. Opdrachtgever van het project)

09u30: Voorstelling resultaten en beleidsaanbevelingen (Lies Debruyne en Laure Triste, ILVO)

10u30: Pauze

10u45: Workshop beleidsaanbevelingen. We nemen onze beleids- aanbevelingen samen met u onder de loep, om tot een gedragen, gevalideerde set van concrete aanbevelingen te komen als eindresultaat van het project.

12u00: Plenaire terugkoppeling van de resultaten van de workshop

12u30: Broodjeslunch

 

Inschrijven

Dit slotevent kadert in het project “Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: doorlichting van actoren, aanbod, omkadering en aanbevelingen voor het beleid” 

Locatie: 

Zaal Ned Kahn, Zebrastraat NV, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Organisator: 
ILVO
Website: 
http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Agenda/articleType/ArticleView/articleId/4244/Slotevent-Agro-ecologie-in-land-en-tuinbouweducatie.aspx#.WKRR69LhCM9