/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Klein vliegje, groot probleem

Irissa Bogaerts (pcfruit)

Sinds 2011 is er in Europa een nieuwe plaag in opmars: de Aziatische fruitvlieg of Drosophila suzukii. Door middel van een getand legboor zijn deze suzukii-fruitvliegen in staat eieren te leggen in gezond, rijpend fruit, in tegenstelling tot de ‘gewone’ fruitvlieg die enkel beschadigd of rottend fruit kan infecteren. Daar er voorlopig weinig mogelijkheden zijn naar bestrijding (biologische gewasbeschermingsmiddelen, inzet van nuttigen,…) werd een CCBT-project uitgevoerd om biologische telers te ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van deze plaag. 

Maatregelen treffen

Na ei-afleg in rijpende, gezonde vruchten voeden de larven zich met het vruchtvlees wat leidt tot enorme verliezen in productieteelten. Het is belangrijk om ze in een vroege fase op te merken via monitoring. Via vallen met lokstoffen (vb. appelciderazijn) (Figuur 2) kan worden bepaald of de vliegjes in het perceel aanwezig zijn. Om te bepalen of het fruit zelf geïnfecteerd is, kan er gebruik worden gemaakt van de zouttest waarbij voldoende ‘gezonde/verkoopbare’ vruchten worden ondergedompeld in een vloeistof van 100g keukenzout en 1L water. Na 12-24u komen de larven bovendrijven (Figuur 2). De enige curatieve oplossing is het toepassen van insecticide-bespuitingen. De biologische mogelijkheden zijn echter beperkt. 

Belangrijk is ook om een goede teelthygiëne aan te houden. Enkele richtlijnen zijn: een goede koude-keten bewaren, alle verdord of rottend fruit verwijderen uit het perceel en fruitafval vernietigen (begraven/verbranden/anaerobe fermentatie). 

Image

Figuur 2: foto links: ‘vuile’ framboos: vanwege de hogere vochtigheid bleven de blaadjes plakken op de vrucht en ontstond hierdoor verdorring/schimmel. Foto midden: val met appelciderazijn. Foto rechts: zoutproef bij rode bes (zorg ervoor dat de vruchten volledig ondergedompeld zijn (door bijvoorbeeld een licht gewicht erboven aan te brengen)).

 
Innetten werkt
Binnen dit project wordt er gefocust op een relatief nieuw aspect binnen de Vlaamse tuinbouwsector: ‘het preventief innetten van de aanplanting’. Er werden op twee bedrijven demo’s aangelegd. 
Zowel onder het net als er buiten werden er vallen geplaatst. Onder het net werd er 80% minder gevangen dan erbuiten (figuur 3) en ook de zouttesten toonden geen infectie aan onder het net. Het klimaat onder het net was wel minder goed. Vooral bij tunnelconstructies liep de vochtigheid hoog op waardoor de vruchten niet snel genoeg opdroogden en er veel ‘vuile’ vruchten geoogst werden (blaadjes bleven ‘plakken’ op de vrucht) (Figuur 2). Grotere constructies (regenkappen) gaven geen problemen. Bij een 2e poging (2016) werden de plastieken zijkanten van de tunnels verhoogd en werd er meer net gebruikt waardoor er meer verluchting was en het klimaat verbeterde. Naar werking tegen D. suzukii bleek dit even effectief. 
Image
Figuur 3: Tellingen van D. suzukii gevangen in vallen onder regenkap (net), buiten en in de nabijheid van vlier op hetzelfde perceel (PP1).
 
Wat je moet onthouden!
Als je je perceel wil gaan innetten tegen D. suzukii hou je best rekening met de volgende richtlijnen:
  • De optimale maaswijdte van het net moet klein genoeg zijn (minimum 1 zijde kleiner dan 0.8mm) en voldoende licht- en luchtdoorlatend zijn. Er werd gekozen voor het Ornata net (Howitec, 0,77 x 1,02 mm). Dit net laat 70% van het fotosynthese licht door en de rechthoekige mazen zorgen voor meer luchtcirculatie en dus een beter klimaat.
  • Net een zo groot mogelijke oppervlakte in en zorg voor voldoende verluchting langs de zijkanten.
  • Net op tijd in voor de eerste vruchten rijp zijn. Zo net je geen populatie vliegjes mee in en kan je plaagvrij aan je teelt beginnen.
 
Bekijk zeker deze info:
 
Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!
 
Meer info?
Miet Boonen
Tel: 011/69 71 54
 
Image
 
 
 
 
 
kleinfruit