/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bemesting in de biologische perenteelt onder de loep

Ann Gomand (pcfruit)

In de biologische perenteelt is er nooit veel aandacht besteed aan de bemesting. Bekijken we N-gehaltes in de bladeren van de biologische perenpercelen, dan zitten deze vaak te laag. Toch is een evenwichtige bemesting de basis voor een goede vruchtkwaliteit, een evenwichtige groei en een constante productie. De afgelopen 3 jaar liepen er in het kader van CCBT 2 proeven, waarbij enerzijds organische bemesting zoals drijfmest en digestaat werden vergeleken met het klassieke bloedmeel. In de andere proef werden combinaties gemaakt van bio-champost met een aantal nieuwere stikstofformuleringen voor de biologische teelt.

Het is niet evident om een goed bemestingsschema op punt te stellen op basis van deze 3 jaren. De resultaten zijn zeer wisselend. Bovendien zijn de resultaten in proef 1 anders dan we hadden verwacht. Zo hadden we verwacht dat de combinaties van drijfmest of digestaat met bloedmeel het beter zouden doen dan het klassieke bloedmeel. Maar in deze proef behaalt bloedmeel alleen een goede productie en een goede vruchtkwaliteit. Nadeel blijft wel dat wanneer men enkel met bloedmeel werkt, er geen organisch materiaal wordt aangereikt aan de bodem en dat deze op termijn zal verarmen.
 
Bio-digestaat kan een mogelijke vervanger zijn van de klassieke drijfmest, zeker binnen de perenteelt. Binnen de appelteelt kan het hoge K-gehalte een probleem zijn daar appels minder K-behoeftig zijn. Deze digestaat moet wel van een biogasinstallatie komen dat voor bio is gecertificeerd.
 
Humuszuren worden naar voor geschoven omdat ze de mineralisatie in de bodem zouden verhogen waardoor er meer stikstof kan opgenomen worden door de planten. Dit middel geeft wisselende resultaten als we beide proeven vergelijken.
 
Van de verschillende nieuwe formuleringen van biologische N-meststoffen geven zowel Fontana als DX 10 2 jaar op rij een betere vruchtkwaliteit in vergelijking met bloedmeel. De resultaten van OPF zijn wisselvallig en vragen dan ook nog meer onderzoek.

Lees het samenvattend verslag HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
J. Vercammen en A. Gomand
Tel: 011/69.70.81 en 011/69.70.82
E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be en ann.gomand@pcfruit.be

Image
pitfruit
bodemvruchtbaarheid