/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwe uitdagingen voor biomelk in Vlaanderen trekken aandacht van onderzoekers

Lieve De Cock (NOBL)

Op woensdag 30 november 2016 organiseerde NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) zijn tweejaarlijkse studienamiddag. NOBL liet zich dit jaar leiden door de gunstige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij. De slechte marktsituatie in de gangbare melkveehouderij doet heel wat Vlaamse melkveehouders nadenken over omschakelen naar de biologische productiemethode. Het thema van deze studiedag was daarom ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’.

Onderzoekers, beleidsmakers, landbouwers, marktdeelnemers, onderzoeksfinanciers en andere geïnteresseerden waren welkom in Sint-Niklaas om samen na te denken over mogelijke antwoorden op vragen uit de biologische melkveesector en over mogelijke samenwerking in onderzoek. Zo’n 75 personen, zowel uit biologisch als gangbaar onderzoek en sector, ontmoetten elkaar op de hogeschool Odisee.

De directeur van BioForum, Lieve Vercauteren opende de namiddag met de boodschap dat het Vlaamse biologische areaal met 53% is gegroeid sinds 2008 en kan rekenen op 12 nieuwe omschakelende melkveehouders in 2016. In Denemarken kent de biolandbouw al een lange geschiedenis en is bio gegroeid van een niche tot een standaardproduct, lichtte Frank Oudshoorn, bioconsulent bij het Deense kennisverspreidingscentrum SEGES toe. Vooral vanuit de markt is er een sterke stimulans voor omschakeling naar bio. Met ICROFS, het internationale centrum voor onderzoek in de biologische productiesystemen, en 5 grote voorlichtingscentra die nauw samenwerken weet de biosector zich goed ondersteund. Jo Vicca, docent en onderzoeker aan Odisee pleitte vanuit haar onderzoek voor meer aandacht voor het weidemanagement ter preventie van maagdarmwormen op biobedrijven. Johan Devreese, coördinator van de Biobedrijfsnetwerken zuivel, ging dieper in op de diverse uitdagingen voor de biologische melkveehouderij zoals de weidegang voor melkproducerende dieren, het belang van een goed graslandmanagement, het omgaan met mannelijke dieren, en andere thema’s zoals fokkerij, stalklimaat en het gelijkmatig produceren van melk over de seizoenen heen. Ter afsluiting van het plenaire deel gaf Marleen Mertens, beleidsadviseur binnen het Departement Landbouw en Visserij, een overzicht van mogelijke financieringskanalen voor onderzoek voor de biologische dierlijke sector.

Nadien was er tijd voor discussie. In vier workshops kwamen de thema’s ‘Bodemvruchtbaarheid en ruwvoeder’, ‘Diervoeding en verteringsefficiëntie’, ‘Diergezondheid’ en ‘Markt en samenleving’ aan bod. Hierin werd nagegaan hoe de vraag naar onderzoek en de mogelijke oplossingen vanuit onderzoek elkaar kunnen vinden en welke onderzoeksthema’s belangrijk zijn.

Bij de terugkoppeling uit de workshops, beklemtoonde Wim Govaerts, erkend adviseur biologische zuivel, de samenhang tussen de verschillende thema’s waardoor het systeem belangrijker wordt dan de technische aspecten apart. Dit vraagt van onderzoek een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende disciplines en expertises samenwerken en gebruikt worden.

De studienamiddag werd afgerond met de voorstelling van de nieuwe editie van de publicatie De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2015-2016. In deze publicatie geven onderzoekers een overzicht van wat er in 2015 en 2016 gebeurd is op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor bio in Vlaanderen. 

Een uitgebreider verslag van de studienamiddag en workshops kan je downloaden via de website van NOBL.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met NOBL, info@nobl.be of lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be.

herkauwers