/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Oproep: inventarisatie zelf vermeerderde gewassen

Greet Lambrecht (Netwerk Zelf Zaden Telen)

Naar aanleiding van onze studiedag ‘Zaden als Gemeenschappelijk Goed, het belang van open bestoven rassen’, van 25 november 2016 op het ILVO in Melle, willen we graag de (nog) zelf vermeerderde gewassen inventariseren. Dit stelt ons als netwerk in staat om voeling te krijgen met het potentieel dat (nog) aanwezig is in de sector. Verder overwegen we een doorgroei naar een meer gerichte overdracht van kennis en ervaring door het werken met gewasgroepen (voor bijv. prei, selder of savooikool). Als Netwerk Zelf zaden telen  zijn we er van overtuigd dat zaden met een brede genetische diversiteit de voorwaarde zijn voor een veerkrachtige, vitale en diverse land- en tuinbouw.

Ben je met zaadvermeerdering bezig, laat het dan snel even weten aan Greet Lambrecht op het mailadres akelei.jd@skynet.be: graag met welke groente, welk ras, hoe lang je er al vermeerdering van doet.

Alvast bedankt voor de medewerking!

Meer weten over het netwerk, neem dan even contact op met Louis De Bruyn ljdebruyn@gmail.com of surf naar www.zelfzadentelen.be 

 

biodiversiteit