/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Demonstratieproject over bemesting in biolandbouw

Minister-President Kris Peeters heeft eind december 10 demonstratieprojecten goedgekeurd. Deze 10 projecten handelen over duurzame bemestingstechnieken in relatie tot MAP4.

Eén van de goedgekeurde projecten is het CCBT-project 'Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector'. Het project loopt van januari 2012 tot december 2013 en wordt uitgevoerd door de leden-proefcentra van CCBT: Inagro (afdeling bio), PCG, PPK, pcfruit en Proefbedrijf Pluimveehouderij, in samenwerking met BioForum.

Het project heeft als doel de biologische boeren te ondersteunen bij de implementatie van MAP4 via demonstratie en sensibilisering van organische bemestingspraktijken over de verschillende sectoren heen. Hierbij wordt rekening gehouden met het bodembeheer en het organische stofgehalte alsook met de intentie om tot gesloten biologische kringlopen te komen, zowel op niveau van het eigen bedrijf, als op niveau van de biosector in zijn geheel. Ook voor bedrijfseconomische randvoorwaarden zal er aandacht zijn.

Via de nieuwskanalen van het CCBT zal u op de hoogte gehouden worden over de vorderingen, de activiteiten en de resultaten binnen dit project.

Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09/381 86 86

 

 

bodemvruchtbaarheid