/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verslag Biokennis-congres ‘Innoveren met ambitie’

In de Haagse Hogeschool werd op 6 december het Biokennis-congres 'Innoveren met ambitie' gehouden. De voormiddag stond in het teken van de gouden driehoek: overheid, onderzoek, bedrijfsleven.

Jannie Gooijer van het Ministerie EL&I vertelde het verhaal over de afgelopen 10 jaar biobeleid in Nederland. Het doel van dit beleid was vooral het bevorderen van de groei van de biologische landbouw en het ondersteunen van kennis en innovatie. De komende periode zal de Nederlandse overheid de steun voor bio verminderen en het beleid opentrekken naar ‘duurzame landbouw’. De verduurzaming zal vanuit het bedrijfsleven aangestuurd moeten worden. Er zijn een 10 tal topsectoren bepaald waarin boegbeelden vanuit het bedrijfsleven worden aangesteld. Agrovoeding en Tuinbouw & uitgangsmateriaal vormen 2 van die topsectoren. 

Bavo van den Idsert (Bionext) lichtte vervolgens het verhaal van Bioconnect toe. Binnen deze structuur werden zo’n 120 onderzoeksprojecten uitgevoerd via een vraaggestuurde aanpak die uniek is in Europa. 700 bioboeren werden betrokken bij de projecten. De verworven kennis wordt ontsloten via de website van biokennis (www.biokennis.nl). Deze kennis moet echter ook tot leven komen vult Frank Wijnands (Wageningen UR) aan. Dit is mogelijk door ontmoeting en uitwisseling, bijvoorbeeld via de Biobedrijfsnetwerken. Hij besluit dat de kansen om meerwaarde te halen uit het onderzoek groter worden indien er vraaggestuurd gewerkt wordt, indien samengewerkt wordt, indien de kennis aansluit bij de knelpunten en indien de projecten levendig gehouden worden.

De aanwezigen  werden daarna over drie groepen verdeeld. In een  reeks mini-workshops werden enkele succesvolle  innovaties uit acht jaar kennisontwikkeling voorgesteld. Zo werd bijvoorbeeld het succesverhaal van het appelras Topaz uit de doeken gedaan en kwam een innovatieve akkerbouwer die vaste rijpaden hanteerde aan bod. Na de biologische scharrellunch met vrije uitloop namen achtereenvolgens Mac van Dinther, culinair journalist van De Volkskrant, en Henk Gerbers, voorzitter van Stichting Merkartikel Bio+ het woord.

Het congres werd afgesloten door Uli Schnier, Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut) en Bavo van den Idsert.  Vanuit Vlaanderen mocht Ignace Deroo nog even terugblikken op de congresdag. Frank Wijnands vulde hierop aan dat Vlaanderen en Nederland in 2012 gaan samenwerken in het verspreiden van Biokennisberichten en dat gekeken wordt naar de evolutie van biokennis.nl naar biokennis.org. Tot slot presenteerde Bavo de bio-ambities voor de toekomst (zie foto).

M. Verhassel, C. Landuyt & L. De Cock

pitfruit
kleinfruit
akkerbouw
beschutte teelt
groenten