/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Denk aan nieuwe regelgeving voor je aanplant doordragers of verlate teelt aardbeien!

Yves Hendrickx (Proefcentrum Pamel)

Sinds 1 juli van 2015 is er een nieuw Ministerieel Besluit van kracht dat het gebruik van biologisch plantgoed van aardbeien en de mogelijkheden rond het verkrijgen van ontheffingen regelt. Hieronder nog even een kort overzicht van de belangrijkste bepalingen en knelpunten.

Junidragers

Voor junidragers is er een redelijk aanbod via verschillende leveranciers. Indien er van een gewenst ras geen biologische planten beschikbaar zijn dan kan er ontheffing aangevraagd worden voor verse planten ( dit zijn planten met naakte wortel ) en geldt de voorwaarde dat ze voor 1 september op een bio-perceel geplant worden en verder opgekweekt worden volgens het lastenboek van de biologische teeltwijze. Momenteel zijn hier geen grote problemen rond beschikbaarheid van planten geregistreerd.

Doordragers

Voor doordragers is het aanbod veel beperkter. Dit  voorjaar waren enkel een drietal Franse rassen waaronder Charlotte als biologische planten beschikbaar. Deze zomer waren er ook twee Italiaanse rassen beschikbaar. Als men een ras van doordragers wil aanplanten waar geen biologische planten beschikbaar van zijn dan kan er enkel ontheffing verleend worden als het om stekken gaat die in biologische potgrond gestekt worden en enkel met gebruik van biologisch toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en bemesting opgekweekt werden (dus geen gangbare plugplanten of planten met kluit). Ze moeten bovendien voor 1 november op een biologisch perceel uitgeplant worden. De mogelijkheden om op een correcte manier een teelt van doordragers aan te planten zijn dus veel beperkter door het gebrek aan een ruim assortiment aan biologische planten en de beperking om ontheffing te verkrijgen.

Verlate teelt

Een verlate teelt is enkel mogelijk met biologische planten. Zowel biologische trayplanten, plugplanten, frigoplanten of wachtbedplanten zijn mogelijk. Maar enkel van frigoplanten is er een redelijk assortiment beschikbaar. Frigoplanten zijn planten zonder kluit, dus met blote wortel. Ontheffing voor gangbare trayplanten, frigoplanten of wachtbedplanten kan niet verleend worden voor aanplantingen in hetzelfde jaar van de productie. Het aanbod van biologische planten is beperkt; de planten worden bovendien ook gesorteerd op kaliber of zwaarte. De zwaarste planten maken maar een klein percentage uit van het totaal aantal planten. Ze geven wel de hoogste productie per plant maar ze zijn ook snel uitverkocht.

Conclusie

Overweeg je volgend jaar doordragers aan te planten hou er dan rekening mee dat het aanbod biologische rassen beperkt is. Wens je andere rassen aan te planten dan moet je voor 1 november nog planten. 

Indien je in het voorjaar van 2017 een verlate teelt overweegt aan te planten dan heb je enkel de mogelijkheid om dit met biologische planten te doen. Vermits de zwaarste planten ook het hoogste productiepotentieel hebben, gaat de voorkeur uit naar deze planten. Het belangrijk om hier tijdig ( dit najaar) een optie op nemen. 

Indien je nog vragen hebt rond rassenkeuze, planttype, beschikbaarheid van biologische planten of contactgegevens van leveranciers dan kan je contact opnemen met het Proefcentrum Pamel via proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

kleinfruit