/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Grote belangstelling voor proefveldbezoek kleinfruit

Proefcentrum Pamel en pcfruit

Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde Proefcentrum Pamel in samenwerking met pcfruit vzw een gezamenlijk proefveldbezoek op twee locaties. Aanleiding hiervoor zijn diverse proeven die on farm en op Proefcentrum Pamel aangelegd zijn. Een sluitstuk van een bewogen seizoen, waar zowel het weer als de productprijzen pieken en dalen kenden. 

Het eerste deel van het proefveldbezoek ging door op het bedrijf van Francis Kestemont, waar een proef rond onkruidbeheersing in framboos aanligt. 

Vervolgens werd gesproken over de aanpak van Drosophila suzukii. Daar er voorlopig weinig mogelijkheden zijn naar bestrijding werd een CCBT-project opgestart rond het preventief innetten van de aanplanting. Er werden op twee bedrijven demo’s aangelegd, waaronder bij Francis. Zowel onder het net als er buiten werden er vallen geplaatst. Onder het net werden er 80% minder suzukivliegen gevangen dan erbuiten en ook controle van de vruchten toonden geen infectie aan onder het net. Het klimaat onder het net was wel minder goed, vooral bij tunnelconstructies liep de vochtigheid soms te hoog op.

Tim Beliën gaf nog enkele richtlijnen mee, waar je rekening mee dient te houden bij het innetten van een perceel:

  • De optimale maaswijdte van het net moet klein genoeg zijn (minimum 1 zijde kleiner dan 0.8mm) en voldoende licht- en luchtdoorlatend zijn. Er werd gekozen voor het Ornata net (Howitec, 0,77 x 1,02 mm). Dit net laat 70% van het fotosynthese licht door en de rechthoekige mazen zorgen voor meer luchtcirculatie en dus een beter klimaat.
  • Net een zo groot mogelijke oppervlakte in en zorg voor voldoende verluchting langs de zijkanten.
  • Net op tijd in voor de eerste vruchten rijp zijn. Zo net je geen populatie vliegjes mee in en kan je plaagvrij aan je teelt beginnen.

Tot slot kwam ook de aanpak van de taxuskever en de toepassing van pluimvee tegen onkruid aan bod. 

Het volledige verslag van deze bijeenkomst kan je hier lezen.
 
Meer info?
Sander Vangrunderbeek
Tel. 054/ 32 08 46
 
pluimvee
kleinfruit