/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder Peter Bartels

Justine Dewitte (PCG)

Sinds enkele jaren is er meer en meer interesse in biologisch telen. Ondanks het een groeimarkt is, blijft het aandeel bioboeren heel beperkt. Het vergt dan ook een andere aanpak, een andere manier van bemesten, heel nauw monitoren, …  Peter Bartels, die reeds 33 jaar gangbare groenten teelde, durfde de uitdaging aan. Geïnteresseerde tuinders konden deze zomer zelfs een kijkje nemen en naar zijn eerste ervaringen luisteren.

Peter schakelde niet van de ene op de andere dag over. Hij dacht er reeds geruime tijd aan om de stap te zetten, en volgde de biosector dan ook al vrij nauw op. 6 jaar geleden stond hij op een keerpunt. De afzet van de gangbare paprika’s wou niet mee dus was hij verplicht om een andere weg in te gaan. Uiteindelijk koos hij toen voor de teelt van zoete puntpaprika’s. Vorig jaar kreeg hij echter een massale aantasting van virus, waardoor hij opnieuw noodgedwongen was om na te denken over andere opties.

Deze keer koos hij wel om op biologische teelt in te zetten. Voor eenjarige gewassen duurt een omschakeling normaliter 2 jaar, maar doordat Peter op substraat teelde en zijn grond perfect afgedekt was, kon de omschakelingsperiode gereduceerd worden tot 3 maand. De tijd dat het substraat en de folie uit de kas werd gehaald, en de bodem opnieuw klaargemaakt werd voor een grondteelt, was de omschakeling doorlopen. Op 15 februari dit jaar kon zijn bioteelt van start gaan. 

Peter is een veilingman, dus ook voor de afzet van zijn biogroenten deed hij beroep op veiling Bel’Orta. Voorafgaand aan de teelt werd er goed overlegd welke vragen de afzet had en met welk product ze raad wisten. Bio is een kleine markt en het is de kunst om met het juiste product op de juiste plaats te komen.

Uiteindelijk werd beslist om de focus te leggen op tomaat, courgette en een late teelt komkommer. Biologische telers zijn immers verbonden aan een rotatie. In verwarmde kas is het echter niet altijd even gemakkelijk om deze heel ruim aan te houden. In de meeste gevallen gaat het in verwarmde kas om een rotatie met vruchtgroenten zoals tomaat, paprika, komkommer en eventueel courgette en/of aubergine. Volgend teeltjaar is Peter er zich dan ook van bewust dat ook de teelt van paprika een plaats zal krijgen in zijn kas. 
 
Image

Wanneer gangbaar en bio telen vergeleken wordt, was er vooral een groot verschil in irrigeren. Wanneer in de volle grond geteeld wordt, moet er nauwlettend gekeken worden naar gewasstand en vochtigheid van de grond. Het ogenblik en de manier van water geven beïnvloedt mede je kasklimaat, dus ook daarop moet je als teler anticiperen. Dit duurt wel even alvorens het in de vingers te krijgen.
 
De eerste helft van het seizoen verliep alles vlot. Bij toenemende temperaturen in de zomer en toenemende vochtigheid in het najaar, nemen de risico’s op ziekten en plagen echter toe. Het bedrijf werd in zijn eerste jaar bio niet gevrijwaard. Door het natte voorjaar werd er Phytopthora waargenomen in tomaat; mede dankzij het droge en warme najaar werd tomatengalmijt gespot in zijn kas; en ook witziekte in courgette en Mycosphaerella in komkommer doken op. De kunst is om er tijdig bij te zijn en te anticiperen. Zoals ook binnen gangbare teelt, wordt in bioteelt vaak beroep gedaan op het inzetten van natuurlijke vijanden. Bijkomend zijn er een aantal middelen van natuurlijke oorsprong erkend om binnen biologische teelt te gebruiken.
 
Het eerste teeltjaar is bijna achter de rug, en de teelten in 2017 worden alweer voorbereid. Bij een teeltwissel is het belangrijk dat voldoende aandacht geschonken wordt aan de grond. Dankzij een basisbemesting moet getracht worden het organische stof gehalte in de bodem op peil te houden of te doen stijgen. Ook het bodemleven heeft een belangrijke rol omdat dit mede instaat voor de mineralisatie van de organische meststoffen. 
 
Binnen het project “Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw” zal komend seizoen bij Peter Bartels een proef aangelegd worden met verschillende soorten kwalitatieve compost als basisbemesting.
Image
 
Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
Tel: +32 (0)9 381 86 86
beschutte teelt