/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Veel belangstelling voor Biovelddag Inagro

Karel Dewaele, Lieven Delanote (Inagro)

De Biovelddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro op 5 oktober werd opnieuw een druk bijgewoond ontmoetingsmoment voor biologische landbouwers en sectorgerelateerden. Ook gangbare collega’s kwamen op verkenning.

In het veld maakten we een eerste beschouwing van het afgelopen grillige groeiseizoen. De late herfstprei ging pas begin juli de grond in en ervaarde eerst een te natte en vervolgens een te droge bodem. De prei staat licht. Oogsten is nog veraf. De mooie nazomer maakte dan weer dat de oogst van de rassenproef late bloemkool reeds van start was gegaan. In een jaar waarin de weers-extremen elkaar opvolgden, liep niets als gepland en is een bedrijfsvoering die dit kan bufferen een must. Het ploegloos telen vanop een vast rijpad heeft hier in het voorjaar zeker toe bijgedragen. De nieuwe tractor met een spoorbreedte van 3 meter deed in de natte omstandigheden weliswaar schade aan de rijpaden maar vrijwaarde de teeltbedden en maakte onkruidbestrijding vaak toch mogelijk. In een vergelijking met het klassieke systeem konden de aanwezigen de voordelen zowel onder- als bovengronds in het preigewas beoordelen.

Het bijzondere jaar brengt ook verrassingen in ziekten en plagen. Phytophthora zorgde eind juni voor een schifting in de rassenproef aardappel. Het is boeiend om te zien dat pakweg de helft van de twintig rassen de test doorstond zonder enige behandeling. Het aanbod plaagresistente aardappelrassen neemt duidelijk toe. In de bewaarwortel was meeldauw opvallend afwezig. De oogst van de rassenproef toonde wel wat wollige slawortelluis, maar de schade lijkt beperkt. In een proef naar witziekte in courgette kon de werking van een aantal middelen op het gewas goed beoordeeld worden. Een proefopzet in bloemkool ging na of kalkmeststoffen in de rij aantasting met knolvoet kunnen onderdrukken: de waarnemingen zijn lopende. In een tweede vrucht bloemkool bleek tenslotte dat een standaardbehandeling met spinosad tegen koolvlieg niet steeds nodig is.

De proefgids kan je hier downloaden.

Meer info?
Lieven Delanote
TEL 051 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be 

akkerbouw
groenten