/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef biologische spelt 2015-2016

Karel Dewaele, Lieven Delanote, Brecht Vandenbroucke (Inagro)

De voorbije jaren is bakspelt erg in trek. Voor biologische spelt blijft de vraag vrij stabiel. In 2015-2016 testten we voor de tweede maal het rassenaanbod.

Aan de diverse zaadhuizen werd het aanbod rassen voor biologische teelt opgevraagd. 

Meer info bij de eigenschappen van speltrassen, o.a. de opdeling in oude en nieuwe types, vind je terug in de praktijkgids biologische spelt. Het verslag van de rassenproef van 2014-2015 vind je hier.

De zeer natte groeiomstandigheden in de eerste helft van 2016 zorgden voor een slecht groeiklimaat voor de graanteelt. De opbrengsten in deze rassenproef biologische spelt waren gemiddeld eerder laag: 4,8 ton/ha. 

Het rassenaanbod is divers en de rassenproeven in 2014-2015 en 2015-2016 bevestigen grotendeels de opdeling in ‘oude’ en ‘nieuwe’ types rassen. Oudere types zoals Oberkulmer rotkorn en Ebners rotkorn zijn gevoelig voor o.a. gele roest en zijn beperkt in opbrengst (3 à 5 ton/ha ongepeld). Titan lijkt in deze categorie een positieve uitschieter. Rassen van de nieuwe types zoals Frankenkorn, Epanis, Serenité en Zollernspelz combineerden een lagere ziektegevoeligheid met een hoog opbrengstpotentieel (5 à 7 ton/ha ongepeld). 

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be 

 
 
akkerbouw