/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Project 'HealthyHens': gezondheid en welzijn bij bioleghennen

Een gedachte die bij menig consument leeft is dat dieren die op biologische wijzen gehouden worden een betere gezondheid en welzijn ondervinden en ook meer duurzaam is voor het milieu. Ook de leghennenhouderij is hier geen uitzondering op. Het is dan ook belangrijk om de situatie van de biologische leghennenhouderij – die tot op heden ten dele nog grote variaties vertoont – goed in kaart te brengen om van elkaar te kunnen leren en deze nog relatief kleine sector nòg verder te kunnen verbeteren.

Het Europese CORE Organic II is de overkoepelende organisatie van het hier beschreven onderzoeksproject, ‘HealthyHens’, zit en is gericht op samenwerking tussen verschillende landen op het gebied van duurzame en biologische landbouw in Europa. Het algemene doel van het HealthyHens project is het promoten van een goede gezondheid en een goed welzijn bij biologische leghennen in Europa, waarbij het ILVO de inbreng van Belgische biologische leghennenbedrijven tot haar rekening neemt.

In deze observationele studie zal op identieke wijze data verzameld worden op een 100-tal biologische leghennenbedrijven verspreid over de deelnemende landen (België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Italië en het Verenigd Koninkrijk). Minimum 8 bedrijven zullen door het ILVO in België opgevolgd worden waarbij de focus zal liggen op  dierengezond en dierenwelzijn en gebruik van de vrije uitloop. Bedrijven zullen twee maal bezocht worden, tijdens piekproductie en einde legperiode, tijdens twee seizoenen (zomer/winter) waarbij huisvesting, management en diergezondheidsparameters verzameld zullen worden aan de hand van interviews, directe metingen en bedrijfsdocumentatie. De data zal gebruikt worden om oorzaken en verbanden te vinden tussen de verschillende parasitaire besmettingen, gebruik van vrije uitloop, verenpikken en kannibalisme, botbreuken en –deformaties en andere gezondheidsproblemen, zogeheten cross-sectionele epidemiologie.

Aan de hand van het identificeren van verschillende management strategieën zullen wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen worden gegeven over het efficiënt managen van gezondheid, het dierenwelzijn en de milieu-impact aan de landbouwers en adviseurs. Met deze verzameling van gegevens zullen bedrijven zich kunnen situeren in vergelijking met andere bedrijven in België en Europa, zogeheten ´benchmarking´.        
 

Meer info?

“HealthyHens; Promoten van goede gezondheid en welzijn bij Europese biologische leghennen - Het welzijn van leghennen in biologische bedrijven in België”

Jasper Heerkens, MSc (ILVO-Dier)
E-mail: jasper.heerkens@ilvo.vlaanderen.be
Tel: 09 272 2585
http://www.ilvo.vlaanderen.be/dier/NEDERLANDS/Onderzoek/Veehouderijendierenwelzijn/tabid/462/Default.aspx
&
Dr. Frank Tuyttens (ILVO)
E-mail: frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be

pluimvee