/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BBN Kleinfruit op bezoek bij Slowberry in Lier

Proefcentrum Pamel

Op woensdag 22 juni 2016 vond het eerste bedrijfsbezoek van biobedrijfsnetwerk kleinfruit van dit jaar plaats. Gastbedrijf was Slowberry in Lier, waar Frank Souffriau met veel aandacht voor het natuurlijk evenwicht verschillende soorten kleinfruit teelt. 

Stadslandbouw

Het bedrijf van Frank Souffriau in Lier is een kleinschalig kleinfruitbedrijf, dat zich enkel richt op korte ketenverkoop en het sociaal draagvlak zo hoog mogelijk wil houden. Dankzij de goede ligging, op enkele minuten van de stad Lier, durf Frank zelfs het woord ‘stadslandbouw’ in de mond nemen. De producten worden via verschillende kanalen aan de man gebracht. Van juni tot oktober kan er dagelijks fruit gekocht worden aan de fruitautomaat vooraan het bedrijf. Daarnaast is de hoevewinkel op zaterdag open en zijn er ook leveringen aan delicatessezaken uit de buurt.

Van framboos tot stekelbes

Framboos is de hoofdteelt op het bedrijf. Er staan drie rijen zomerframboos van het ras Tulameen en vijf rijen herfstframboos, met o.a. één rij ‘Golden bliss’ en drie de Amira. In de zomerframbozen is de pluk net een week begonnen. Opvallend was dat ook in de herfstframbozen hier en daar al rijpe vruchten hingen. Een verklaring hiervoor is te vinden bij het feit dat sommige van de stengels niet helemaal teruggesnoeid zijn tijdens de winter. Hierdoor zijn de onderste ogen uitgelopen en bekomt men herfstframboos op overwinterde scheut. Voor Frank is dit een bewuste keuze, omdat hij zo de overgang tussen zomer- en herfstframboos soepeler wil laten verlopen. De frambozenteelt verloopt het grootste deel van het jaar in openlucht. Pas wanneer het eerste fruit begint af te rijpen worden de rijen overkapt.

Image

Figuur 2: Zomerframboos Tulameen overkapt en in productie. De aangetaste bessen worden, als hygiënemaatregel, verzameld in emmers met water. Uitgedunde scheuten worden op het plukpad verzameld om samen met het gras te klepelen.

Naast framboos zijn er ook twee rijen braambes (Lochness en Chester Thornless), een rij rode bes (Roodneus) en een apart perceeltje kruisbes (Invicta) terug te vinden. De kruisbessen of stekelbessen zijn in een aparte blok naast de andere teelten aangeplant. Slowberry bevindt zich immers naast een drukke spoorweg, daarom werd er gekozen om de niet overkapte teelt het dichtst bij de sporen te leggen. Hierdoor wordt een buffer gecreëerd zodat de plastiek van de overkapping zeker niet op de spoorweg kan waaien en hoeft er geen toelating aan Infrabel gevraagd te worden voor het plaatsen van een overkapping.

Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing was dit najaar één van de topics dat door het BBN kleinfruit naar voren geschoven werd als onderzoeksnood in de biologische kleinfruitsector. Om aan de vraag van de telers tegemoet te komen werd daarom door het Proefcentrum Pamel een CCBT-project geschreven ‘Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector’. 

Op Slowberry wordt het onkruid door een combinatie van verschillende technieken onder controle gehouden. Op het plukpad staat een mengsel grasklaver. Dit wordt regelmatig met een klepelmaaier gemaaid. In het voorjaar worden de grote onkruiden handmatig uit de rij gewied. Later in het seizoen is dit niet meer nodig, daar het gewas dan dicht genoeg staat om onkruid te voorkomen. Vervolgens wordt aan elke kant van de rij een strook van ongeveer een halve meter gemaaid met een bosmaaier met nylondraad. De eerste maal worden de onkruiden vlak boven de grond afgemaaid, daarna wordt er een tweede keer met de bosmaaier overgegaan om dieper in de bodem te werken. Op deze manier worden de onkruiden tot in de wortel afgesneden en bekomt men een licht aanaardend effect. 

Ten slotte wordt er tweejaarlijks een laag groencompost op de ruggen aangebracht als mulchlaag tegen het onkruid. Na en korte rondvraag bij de andere aanwezigen blijkt dat op de meeste bedrijven compost vooral aanzien wordt als mulch en niet als meststof. Men geeft als reden aan dat de bemestingswaarde niet relevant hoog is dat daarbij de werkingscoëfficiënten laag zijn. Dit is wel zo voor stikstof en magnesium, doch niet voor fosfor en kalium. Aandacht is dus zeker geboden bij jaarlijks of regelmatig aanbrengen van groencompost. Er kan makkelijk een onevenwicht ontstaan tussen de elementen kalium, magnesium en calcium. Groencompost kan wel wat kalium bevatten en in tegenstelling met andere elementen is de werkingscoëfficiënt vrij hoog, volgens Vlaco zelfs 80% in het jaar van toediening. Hierdoor moet eventueel in de bemesting gecorrigeerd worden met magnesium en calcium. Door de base werking van groencompost (meestal pH tussen 7 en 8) dient ook de pH van de bodem goed opgevolgd te worden. Regelmatig een bodemanalyse laten uitvoeren is zeker aangewezen.

Waterstress

Net zoals op vele andere bedrijven is er ook op Slowberry veel hinder door de zware regenval van de afgelopen weken. Het perceel waar het kleinfruit op aangeplant is, is licht hellend waardoor op het laagste gedeelte makkelijk water blijft staan. Als preventieve maatregel is alles op ruggen geplant. Er worden ook greppels gegraven om het overtollige water af te voeren naar een nabijgelegen gracht. Dit helpt maar ten dele daar ook het grondwaterpeil van dit perceel vrij hoog ligt.

Image

Figuur 3: Door het graven van een greppel tracht Frank een deel van het overtollige water af te voeren.

Image

Figuur 4: Vooral de herfstframboos had veel last van het overvloedige water

Op het lager deel van het perceel kon men al aan het gewas zien dat het te lijden had van het water. De ontwikkeling was soms matig tot slecht. Bij controle van het wortelgestel zag men nauwelijks of geen haarwortels. Planten onder deze omstandigheden zijn veel vatbaarder voor ziekten en plagen. Sommige planten vertoonden zelfs al een duidelijke aantasting door Phytophthora spp. Deze schimmel is niet te bestrijden. Preventief, om verdere aantasting in het perceel te beperken, moeten deze zwakke en zieke planten verwijderen worden. Op deze plaatsen is het zeker niet aangewezen om nieuwe frambozen aan te planten. Er moet eerst verder aandacht gegeven worden aan de ontwatering van het perceel. Mogelijks door de ruggen hoger te maken en het midden van het plukpad een greppeltje te maken; Het zou nog beter zijn moest er gedraineerd worden. Door het lage verval naar de gracht zou dan met een opvangput en pomp moeten gewerkt worden.
 
Afsluiten met een drankje
Dankzij het mooie weer kon er als afsluiter aan de picknicktafels van het bedrijf nog even nagekaart worden over de teelten en alle facetten die daarbij komen kijken. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de CCBT netwerkdag en beurs ‘Techniek in de bio tuinbouw’ voor te stellen aan de aanwezige telers.
 
Meer info?
Proefcentrum Pamel
Tel: 054-32 08 46  
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
 
 
kleinfruit