/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Abonnement Proeftuinnieuws

Proeftuinnieuws is een tweewekelijks vakblad voor de groenteteelt (open lucht en glas) en de teelt van kleinfruit in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door de erkende Vlaamse praktijkcentra en biedt een breed gamma aan onderzoeksresultaten, rassenbesprekingen, actualia, teelttips en andere technische artikels. Regelmatig komt er ook een artikel omtrent biologische groenteteelt.

Hoewel niet alles relevant is voor de biologische tuinder, kan u er niettemin heel wat nuttige informatie in vinden voor uw biologisch tuinbouwbedrijf en houdt u ook voeling met de nieuwste ontwikkelingen in de gangbare tuinbouw.

Door de wijziging in de lidmaatschapstructuur bij Boerenbond, is een abonnement via Boerenbond niet langer mogelijk. Wij nodigen bij deze geïnteresseerde biologische tuinders uit om een abonnement te nemen via Inagro-afdeling biologische productie. Uw abonnement op Proeftuinnieuws via Inagro-afdeling biologische productie is voor ons een directe steun gezien dit abonnementsgeld in aanmerking komt als ‘bijdrage uit de sector’. Inagro-afdeling biologische productie heeft deze sectorbijdrage nodig voor het verwerven van haar toelage vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wenst u op dit aanbod in te gaan en vanaf januari 2012 om de twee weken Proeftuinnieuws te ontvangen, dan verzoeken wij u om voor 31 januari 2012 het bedrag van 44 € over te schrijven op rekening 068 0348 300 97 van inagro met vermelding ‘Proeftuinnieuws 2012 - bio’. Dit geldt ook voor biologische telers die hun abonnement op Proeftuinnieuws via Inagro willen verlengen. Na overschrijving ontvangt u een factuur. Abonnees die lid zijn van Boerenbond kunnen via Boerenbond 20 € terugbetaald krijgen van dit abonnementsgeld.

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro, afdeling biologische productie)
+32 (0)51 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be

 

kleinfruit
beschutte teelt
groenten