/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Loont bijbemesting in biologische teelt van knolselder?

Annelies Beeckman, Johan Rapol, Lieven Delanote (Inagro)

Vaak wordt in de biologische teelt van knolselder enkel een basisbemesting met organische mest toegediend. Sommige telers vullen aan met een startbemesting bij planten. Knolselder is echter een gewas dat lang doorgroeit en ook in september nog een behoorlijke stikstofbehoefte heeft. Inagro ging het effect van bijbemesting met organische korrelmeststof bij planten of later in de teelt na op zowel knolopbrengst als ziektedruk en knolkwaliteit.

De veldproef wees uit dat een beperkte bijbemesting bij planten met organische korrelmeststof een duidelijke meeropbrengst (+ 7 ton/ha) opleverde ten opzichte van het object met enkel een basisbemesting met organische mest. Een extra bijbemesting 12 weken na planten gaf nog een beperkte extra meeropbrengst. Dit ging echter wel gepaard met een hoger nitraatresidu in november.  In deze proef werd geen impact van bijbemesting op voorkomen van schurft en septoria (selderroest) waargenomen. 

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Annelies Beeckman
Tel: 051/27 32 51
E-mail: annelies.beeckman@inagro.be

groenten
bodemvruchtbaarheid