/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Project BICOPOLL: biologische bestrijding met hommels!

Het is een feit, de organische productie van aardbeien, en vooral in openveld, leidt zware oogstverliezen. Dit komt in hoofdzaak door het ontbreken van een efficiënte bestrijding van plantenziektes en ook door een inadequate bestuiving.

Een beloftevolle oplossing in deze biologische teeltsystemen kan gevonden worden in de “entomovectortechnologie”. Deze nieuwe technologie maakt gebruik van bestuivende insecten (“entomo”) om biologische bestrijdingsmiddelen te transporteren (“vector”) naar de bloemen van het gewas. Dit is een intelligente aanpak want met het gebruik van de bestuivende insecten worden er tegelijk twee doelstellingen gerealiseerd: namelijk de voordelen van biologische bestrijding en deze van een verbeterde bestuiving. Op die manier worden de bloemen beschermd tegen plantenziekten en ook wordt een verhoogde productie verkregen. De bestuivende insecten kunnen gezien worden als “vliegende dokters”.


Deze nieuwe strategie van aanpak wordt voor het eerst samengebracht onder “BICOPOLL” (Biological Control & Pollination). Dit bestaat uit een Europees netwerk tussen 6 verschillende landen met België, Finland, Duitsland, Estonië, Italië en Turkije. De hoofddoelstelling van dit nieuwe innovatieve project is om de grauwe schimmel of grijsrot (Botrytis cinerea) doelgericht te gaan bestrijden binnen de organische aardbeienteelt. Tijdens het project gaan we werken met 3 verschillende bestuivende insecten: namelijk honingbijen (Apis mellifera), hommels (Bombus terrestris) en solitaire bijen (Osmia spp.), en we zullen de mogelijkheden binnen verschillende teeltsystemen voor aardbei onderzoeken. Naast een werkpakket omtrent de interacties tussen de bestuivende insecten, het biologisch product en de grijsrotschimmel, zullen we ook de exploitatiemogelijkheden van deze nieuwe technologie in andere biologische teelten onderzoeken. Tot slot zal het biologische systeem getest worden onder praktijkomstandigheden om een uitspraak te doen over de haalbaarheid van deze technologie binnen de sector.

Meer info?

Dr. Veerle Mommaerts (Universiteit Gent)
E-mail: veerle.mommaerts@ugent.be
&
Prof. Guy Smagghe (Universiteit Gent)
E-mail: guy.smagghe@ugent.be
Tel: 09 264 61 50

kleinfruit
beschutte teelt
biodiversiteit