/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Gewasbescherming in bio: het bos door de bomen

Justine Dewitte (PCG) en Femke Temmerman (Inagro)

De wateroverlast zorgde in veel teelten voor een verhoogde ziektedruk. Bovendien zijn ook een aantal plagen dit seizoen in hogere aantallen aanwezig. Een massale migratie van koolmotjes richtte veel schade aan in koolgewassen; in aardappelen en tomaten zijn er opvallend veel meldingen Phytophthora en in alle gewassen is vraat door slakken een toenemend probleem. Hoe belangrijk is preventie onder deze omstandigheden en wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding?

Preventie blijft de basis

Preventief handelen is uiteraard een must. Het aantal curatieve maatregelen is in biologische teelt beperkt, en vaak zijn er nadelige gevolgen aan gekoppeld zoals bepaalde toegelaten middelen die nefast zijn voor natuurlijke vijanden. Preventie begint reeds voor het zaaien, en blijft een aandachtspunt doorheen de teelt. Enkele voorbeelden zijn de keuze van resistente rassen, afdekking door wildnet of insectengaas, en een goede klimaatsturing in serre en tunnel. 

Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bieden ondersteuning

In dit seizoen is de inzet van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in veel gevallen echter de enige mogelijkheid om het risico op (verdere) aantasting aan je gewassen te beperken.

Wat mag ik gebruiken en waar vind ik dit terug?

Een bioteler moet voldoen aan de biologische én de gangbare wetgeving betreffende gewasbescherming. De gangbare wetgeving (nationale erkenningsprocedure) is opgesteld per handelsproduct, en is telkens gelinkt aan een bepaalde teelt en ziekte/plaag. Op de website www.fytoweb.be (bij “Toelatingen raadplegen”) kan je nagaan of je het middel mag gebruiken voor een bepaalde vijand-gewascombinatie. 

Of een erkend product ook toegelaten is in de biologische teelt, hangt af van de werkzame stof die het bevat. Is deze opgenomen in tabel 4 van Bio en de Wet, plantaardige productie, dan mag het handelsproduct ook gebruikt worden in bioteelt. 

Vrij complex om hier als teler een klare kijk op te krijgen. 

Om dit te vergemakkelijken maakt de FOD (Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) regelmatig een lijst op van middelen toegestaan in de biologische teelt. Deze lijst kan je vinden op Fytoweb bij “Specifieke middelen” en dan “Biologische landbouw”. Boven de tabel staat telkens aangegeven wanneer de lijst laatst is aangepast. De huidige versie dateert van 26 mei 2016. Met deze lijst weet je of een product in België is toegestaan voor gebruik in de biologische landbouw. Om te weten of het product erkend is in een bepaalde teelt , moet je nog altijd de toelatingsakte van het product raadplegen via “Toelatingen raadplegen” op fytoweb.

Nieuwe gewasbeschermingsapplicatie Inagro

Image

Recent ontwikkelde Inagro de online gewasbeschermingsapplicatie https://gewasbescherming.inagro.be/. Via deze tool kan je ook toelatingen raadplegen zoals op fytoweb, maar als extra kan je ook geavanceerde zoekfilters toepassen. Eén van deze filters toont je enkel de producten die toegelaten zijn voor gebruik in de biologische teelt. Heel snel en handig dus! Door te klikken op het ‘schadebeeld’ krijg je bovendien ook info over de betreffende ziekte of plaag. Deze info is nog niet voor alle ziekten en plagen per teelt aangevuld, maar hier wordt in de toekomst aan verder gewerkt.

De applicatie is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren, dien je je wel eerst te online registreren (gratis) en dan in te loggen (afhankelijk van je browserinstellingen, hoef je dit slechts eenmalig te doen). 

Fytolicentie

Om gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken, moet je vandaag als professionele teler in het bezit zijn van een fytolicentie. Heb je dit niet, dan kan je ook geen gewasbeschermingsmiddelen aankopen in de professionele handel. Producten voor professioneel gebruik kregen sedert 18/08/2014 hiervoor een nieuw erkenningsnummer dat verschillend is van dat voor niet-professioneel gebruik. Producten met oude erkenningsnummers mag je nu ook niet meer gebruiken.

Alle informatie over de fytolicentie is beschikbaar via www.fytolicentie.be. Heb je nog geen fytolicentie op zak, informeer je dan via deze site hoe je een licentie kan aanvragen. Als teler heb je voldoende met een fytolicentie P2 (‘Professioneel gebruik’). 

Heb je een fytolicentie, controleer dan de geldigheidsduur van jouw licentie. Om ze te kunnen verlengen, moet je een aantal vormingsactiviteiten bijwonen. Deze aanvullende opleidingen worden o.a. verzorgd door de proefcentra. Of een bepaalde activiteit hiervoor in aanmerking komt, vermelden we in de uitnodiging. 

Meer info?

  • Bij vragen omtrent bio-gewasbescherming open lucht groententeelt, contacteer Femke Temmerman: femke.temmerman@inagro.be
  • Bij vragen over bio-gewasbescherming  beschutte teelt of kruiden, contacteer Justine Dewitte: justine.dewitte@pcgroenteteelt.be
 
beschutte teelt
groenten