/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Terugblik op de Biovelddag van 30 juni

Een 75-tal aanwezigen actief of geïnteresseerd in de biologische landbouw waren op 30 juni bijeen op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Het werd een droge editie met weliswaar een natte voorgeschiedenis. Desondanks stonden de teelten er vrij goed bij. 

Image

Annelies Beeckman stond stil bij o.a. maaimeststoffen in aardappel, de waarde van voorteelten en de roller-crimpertechniek.

Image

Femke Temmerman gaf toelichting bij de lopende proeven en gaf tips bij de beheersing van graanhaantje, koolvlieg en wortelvlieg. 

Image

Johan Rapol situeerde de moeilijke situatie dit jaar in aardappel i.v.m. aardappelplaag. Eens te meer was in deze proef te zien dat het aanbod rassen dat van nature aan de plaag weerstaat, jaar na jaar groeit en ingang vindt in de biologische landbouw.

Image

Lieven Delanote deed een eerste evaluatie van het vaste rijpadensysteem met tractor op breed spoor. 

Image

Tussenin waren er demonstraties te zien van de verkruimelrol en de vernieuwde onkruidbrander van Vanhoucke (Moorslede). http://vanhoucke.engineering/ 

Image

Ook de TGA van Treffler waren aan het werk te zien. Deze cultivator snijdt de vegetatie oppervlakkig door en wordt verdeeld door Man@machine (Nederland). http://manatmachine.com/ 

Ter gelegenheid van de acties omtrent omschakeling stonden we ook stil bij het verloop van de teelten aardappel, wintertarwe, bloemkool en knolselder op het proefbedrijf en de machines en handelingen die cruciaal zijn in de bedrijfsvoering. 

Vind dit en meer terug in de proevengids in bijlage.

Meer info?
Lieven Delanote
lieven.delanote@inagro.be
TEL 051/27 32 50 
 
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid
biodiversiteit