/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Aanvraag subsidie agroforestry

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidie aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor dit landbouwsysteem, waarbij bomenteelt en landbouwgewassen of dieren worden gecombineerd op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80% steun ontvangen voor aanplant van de bomen. Aanmelding van geïnteresseerde landbouwers via het e-loket tegen uiterlijk 16 september 2016 is noodzakelijk!

Sinds 2011 kunnen landbouwers tot 80% subsidie krijgen voor de aanleg van bos-landbouwsystemen (meer info). Voor de aanvraag van die subsidie moet een concreet plan opgemaakt worden.

Concreet betekent dit dat je inschrijving volgende zaken moet bevatten:

  • De landbouwpercelen waarop de boslandbouw zal worden aangelegd;
  • De eigendomsbewijzen of schriftelijke toestemming van de eigenaar van de toekomstige boslandbouwpercelen;
  • De boomsoorten die aangeplant zullen worden en het aantal bomen per soort; 
  • Een gedetailleerde kostenraming voor de aanplant van de bomen (met inbegrip van plantgoed, boombescherming en arbeid voor de aanplant)

Er zijn eveneens een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet onder andere het perceel minimum een halve hectare groot zijn, moeten er minimaal 30 bomen en mogen er maximaal 200 bomen/ha geplant worden. De bomen moeten homogeen verspreid staan over het perceel en er moet rekening gehouden met boomsoorten uitgesloten van subsidie (bv laag- en halfstam fruitbomen, Amerikaanse eik, etc.). De bomen moeten ook minimum 10 jaar behouden blijven. Alle info over de subsidievoorwaarden en –modaliteiten vind je terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Vooraleer je start, maak je dus best een aantal weloverwogen keuzes wat betreft boomsoorten, plantsoentype, oriëntatie van de bomenrijen, plantafstanden,… . Voor persoonlijke begeleiding of advies kan je vrijblijvend bij de projectpartners van het IWT-project “Agroforestry Vlaanderen” terecht via dit formulier.


biodiversiteit