/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Stand van zaken: Rassen- en onderstamproef trostomaat

Sinds enkele jaren duikt het probleem Cladosporium terug op. Binnen het demonstratieproject “Bioroots” werd reeds gekeken naar mogelijke middelen ter beheersing/bestrijding van Cladosporium en het opzoeken van extreme klimaatomstandigheden om de schimmel af te doden. Helaas konden geen van beide technieken goed resultaat garanderen. 2 jaar geleden kwamen de eerste resistente rassen op de markt; deze proef gaat na of dit aanbod ondertussen al is uitgebreid.

Door de vrij beperkte rotatie waarmee biotelers te maken hebben in verwarmde kas, hebben zij vrij vaak te kampen met bodemgebonden ziekten en plagen. Om die reden werd eveneens een onderstamproef aangelegd in de zelfde afdeling. 

De proef werd aangeplant op 16 februari. Voor de rassenproef werden de rassen geënt op Fortamino (Vitalis); voor de onderstamproef werd Cappricia (Rijk  Zwaan) gebruikt. In tabel 1 vind je alvast de belangrijkste tussentijdse resultaten:

Tica G419 (Bingenheimer) heeft de fijnste sortering tot nog toe, terwijl Foundation (Bayer) er als grofste uitkomt. Binnen de fijne sortering komt 72-720 (Rijk Zwaan) voorlopig goed uit de proef; voor middel sortering is dit Extension (Bayer) en Sevance (Monsanto); voor grove sortering is TOVIT1433 (Enza) voorlopig koploper. Cappricia (Rijk Zwaan) scoort iets minder dan verwacht. Mogelijks is dit te verklaren omdat er bij de klimaatsturing telkens moet gekeken worden om een gemiddeld optimum te vinden, dat voor alle rassen haalbaar is. Wanneer naar de kopdiameter gekeken wordt, zien we dat dit ras nog een beetje overschot heeft in vergelijking met sommige andere rassen opgenomen in proef.

 

Tabel 1: Tussentijdse resultaten rassenproef trostomaat

Image

ONDERSTAMMEN

Voor de onderstamproef blijkt RS 3558 (Uniseeds) achter te blijven in productie. Ook de gewasstand van dit ras is voorlopig niet uitmuntend. Er werd begin juni dan ook in overleg 1 tros weggehaald zodat hij toch zou kunnen blijven mee functioneren met de andere onderstammen. Fortamino (Vitalis) werd in deze proef aanzien als de standaard. Voorlopig is deze onderstam ook de topper in productie. De resultaten van de overige onderstammen liggen vrij dicht bij elkaar. 

Image

Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
Tel: 09/381 86 82
 
Image
 
beschutte teelt