/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biologische aardbeien telen zonder folie, lukt dat?

In de biologische aardbeiteelt wordt zowel op als tussen de ruggen meestal gebruik gemaakt van folies uit kunststof. Zo wordt onkruidgroei tegengegaan en wordt de opwarming van de bodem onder de ruggen bevorderd. Op Proefcentrum Pamel werd onderzocht wat de gevolgen zijn wanneer deze kunststof materialen worden vervangen door materialen van organische oorsprong of gewoon worden weggelaten.

Voor de biologische teelt van aardbeien onder tunnel blijft een (zwarte) folieafdekking op de rug de meest gepaste teeltmaatregel, zowel om de teelt te vervroegen als om onkruid in de biologische teelt te beperken. Een afdekking met schors werkt naar onkruidbeheersing even goed als een folie. Voor het plukpad is schors dus een optie. Het bedekken van de ruggen met schors is geen optie, want dit resulteerde in een verlating van de oogst en in productieverlies. Stro beperkt de onkruiddruk enigszins maar toch zijn nog flink wat wied-uren nodig. Ook voor stro is het geen optie om dit materiaal toe te passen op de ruggen omwille van een lagere en latere productie. Het onbedekt laten van plukpad of van rug en plukpad is geen optie, tenzij wieden uw favoriete tijdverdrijf is. Bovendien was er nog het probleem van de rotte vruchten bij de ruggen zonder afdekking. 

Organische afdekmaterialen zijn best van gekende of gecertificeerde oorsprong, om het risico op de import van onkruidzaden of plagen te vermijden. Een nieuwe piste die momenteel wordt onderzocht in Proefcentrum Pamel is het gebruik van de plukpaden in het kader van FAB (Functionele AgroBiodiversiteit). Hierbij wordt de spontane vegetatie behouden, zodat deze kan dienen als schuilplaats en voedselbank voor nuttige insecten, waardoor natuurlijke plaagbeheersing vroeger in het voorjaar mogelijk wordt. 

Lees het volledige verslag van deze proef hier.

Meer info?
Yves Hendrickx (Proefcentrum Pamel)
Tel: +32 (0)54 32 08 46 
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be 

 
 
kleinfruit