/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Oogsttijdstip en kwaliteit bij plaagresistente bio aardappel 2015

In de rassenproeven biologische aardappel van Inagro halen verschillende plaagresistente rassen een goede opbrengst, zelfs onder hoge plaagdruk. Een aantal van deze rassen worden nu geïntroduceerd in de praktijk. Carolus lijkt het standaardras te zullen worden voor biologische friet. Connect is sterk in het veld en de kwaliteit lijkt net te voldoen. Alouette is een nieuw ras met rode schil dat zeer beloftevol lijkt als vastkokende tafelaardappel. Deze halflate tot zeer late, plaagresistente rassen zijn op vlak van kwaliteit en culinaire eigenschappen mogelijk veelzijdiger dan we denken door ze te oogsten op een aangepast oogsttijdstip.

De resultaten tonen aan dat men met een aangepaste oogstdatum een aantal kwaliteitsaspecten van de beschouwde rassen kan optimaliseren. De droogte tot half augustus, gevolgd door vochtige bodemomstandigheden daarna, waren bepalend voor de evolutie van het onderwatergewicht en daarmee ook een aantal andere beschouwde parameters.
Alouette is een kwalitatieve, halflate tafelaardappel met rode schil. Het ras kookte steeds vast, de smaak was goed en verbeterde nog bij afrijping. Een onderwatergewicht boven 350 g/5kg lijkt minstens nodig om eventueel ook als frietaardappel dienst te doen.
Carolus is laat en heeft een witte schil met rode oogjes. Het ras was steeds frietgeschikt en ook de smaak was steeds voldoende. De kookvastheid was goed bij een vroege oogst op 4 en 17 augustus, terwijl dan met resp. 44 en 51 ton/ha al goede opbrengsten waren gehaald.
Connect is zeer laat en heeft een witte schil. Qua smaak gekookt en frietgeschiktheid valt het ras net op of onder de lat. Een vroeg oogsttijdstip is ook bij dit ras voordelig voor de kookvastheid.
 
Lees het volledige artikel hier.
 
Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: 051/27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be
 
akkerbouw