/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mei2016

Image

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.
Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Hou alvast 8 september vrij, voor de tweede editie van de Netwerkdag en beurs: Techniek in de bio tuinbouw!

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Benieuwd wat ‘populaties’ voor biologisch graan kunnen betekenen?

ImageSamengestelde kruisingspopulaties (composite cross populations / CCP’s) worden bekomen door bij een zelfbestuivend gewas zoals granen een groot aantal rassen of lijnen onderling te kruisen. Het resultaat is een hoge genetische diversiteit in de volgende generaties. Door jaarlijks een deel van de oogst uit te zaaien, past de populatie zich aan aan de lokale en wijzigende groeiomgeving. Via het CCBT-project R²-Robuuste Rassen, wil Inagro graag Vlaamse telers aansluiting laten vinden bij de ontwikkelingen hieromtrent. Lees meer...


Verslag studiedag biopluimvee

ImageOp 22 april organiseerde BioForum Vlaanderen samen met onderzoekers van ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Inagro en met financiële steun van Vlaanderen en CCBT een studiedag waarbij de resultaten van afgelopen onderzoek voor de biolegkippenhouderij werd teruggekoppeld. Lees meer...


Telen op folie biedt uitweg

ImageMechanische onkruidbestrijding in fijne groentegewassen wordt vaak als lastig ervaren. Dit is vooral het geval op kleine bedrijven met een diversiteit aan teelten. Biedt telen op folie een oplossing? Lees meer...


Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag bio

ImageOndanks de koude en soms natte aprilmaand zijn de meeste aardappelen intussen geplant. Veel aardappels zijn pas begin mei geplant en missen hierdoor al twee weken groei. Onkruidbestrijding komt nu in beeld. De voorbije week kregen we al even ‘plaagweer’ maar de druk is alsnog laag. Het kan echter snel verkeren. Warm en vochtig weer in juni of begin juli is dodelijk. Schrijf nu in op de bio waarschuwingsberichten. Lees meer...


Biologische telers nodigen uit

ImageDe trefdag ‘1000 ha bio gezocht’ op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro op 26 februari 2016 bracht de vraag naar meer biologische akkerbouw en groenten in Vlaanderen duidelijk in beeld. Ondanks de marktvraag, hebben geïnteresseerde telers toch nog heel wat praktische vragen. Biologische telers nodigen daarom geïnteresseerde collega’s uit. Lees meer...


Bio in Beeld: ontwikkelen van kengetallen via systeemgericht onderzoek en participatorisch traject

ImageEind 2015 liep het 3-jarig ADLO project ‘Bio in Beeld’ ten einde, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen onderzoek (ILVO, Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij), adviseurs (Wim Govaerts en Co) en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken. Een deel van de resultaten zijn nu samengevat in een brochure. Lees meer...


Inagro start unieke piloot met meerjarig vaste rijpaden

ImageOp het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro wordt sinds 2010 succesvol gewerkt met seizoensmatig vaste rijpaden. Na een verkenningsronde met een innovatiegroep van biologische telers in 2015, start het onderzoekscentrum een uniek pilootproject ‘meerjarig vaste rijpaden op breed spoor’ op het proefbedrijf biologische landbouw. Daarmee wil Inagro het concept van ‘Controlled Traffic Farming’ in Vlaanderen introduceren, aftoetsen en vormgeven. Lees meer...


Nieuws vanuit het Landbouwcentrum Voedergewassen

ImageHet Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) bundelt alle organisaties en instellingen in Vlaanderen die zich bezighouden met onderzoek rond voederteelten. Hun projecten zijn voornamelijk gericht naar de gras- en maïsteelten en zijn vaak ook relevant voor biologische telers. Zo brachten ze dit jaar o.a. publicaties uit over bodemvruchtbaarheid onder maïs, het beheersen van knolcyperus, het onderzaaien van gras in maïs en de toepassing van striptill in maïs. Lees meer...


Workshop monitoring en demonstratie bestrijding taxuskever Proefcentrum Pamel

ImageIn de aardbeiteelt is de monitoring van plagen en bestrijders erg belangrijk. Wordt een plaag in een vroeg stadium opgemerkt, dan is ingrijpen nog mogelijk zonder voelbare schade. In het kader van het demonstratieproject ‘Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei’ werd een workshop monitoring georganiseerd op Proefcentrum Pamel. Aansluitend werd ook een demonstratie gegeven in houtig kleinfruit met verschillende bestrijdingsproducten tegen de steeds vaker voorkomende taxuskever. Dit gebeurde in het kader van het demonstratieproject ‘BIOROOTS’. Lees meer...


Onderstammenproef komkommer: compromis tussen opbrengst en weerbaarheid

ImageHet telen van groenten op biologische wijze is telen in volle grond. Jaar op jaar intensief telen in dezelfde bodem vereist een zo doordacht mogelijke rotatie, in combinatie met het werken met resistente en robuuste onderstammen. In deze proef werd nagegaan welke onderstammen komkommer op de markt geschikt zijn voor biologische teelt. Lees meer...


SOLIDairy: Zijn biologische en low-input melkveehouderij competitief?

ImageHet Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project zocht naar aanknopingspunten die biologische en lage-input melkveehouders moeten toelaten om economisch competitief te blijven ten opzichte van gangbare, intensieve productiesystemen, welke sterk inzetten op het gebruik van externe inputs. Het project was een samenwerking tussen 25 partners uit 10 Europese landen en liep ten einde begin 2016. Lees meer...


Ga mee op studiereis naar Denemarken!

Denemarken heeft het grootste biologische marktaandeel (7,6%) van de wereld en er zijn 2.265 biobedrijven. In september organiseren Bio zoekt Keten, CCBT, Stefan Muitjens en BioForum Vlaanderen een driedaagse studiereis! We willen met een groep van ongeveer 25 personen een zestal verschillende soorten bedrijven bezoeken. Heb je interesse, vul dan zeker het formulier in


Uit Nederland:

  • Kennisclips over bodembeheer
    Belangstelling voor de bodem als productiefactor groeit. Om de sluipende achteruitgang van bodemkwaliteit tegen te gaan, is versterking van vakmanschap rond bodembeheer belangrijk. Hiervoor zijn acht kennisclips ontwikkeld met verschillende onderwerpen rondom het thema 'Bodem en Water'
     

AGENDA

25 mei - Biobedrijfsnetwerk Groenten - Akkerbouw

26 mei - Biobedrijfsnetwerk melkveehouderij-in-omschakeling-naar-bio

26 mei - Open dag Leertraject biologische en biodynamische landbouw

27 mei - Bio telers nodigen uit: Thema 'teelt voor industrie'

29 mei - Krachtboer - een festival voor boeren

7 juni - Info-avonden Leertraject biologische en biodynamische landbouw

7 juni - Bijeenkomst 'populaties in biologisch graan'

9 juni - Studiedag: Slim hergebruik reststromen

15 juni - Bio telers nodigen uit: Thema 'graanteelt'

16 juni - Infoavond agroforestry

28 juni - Bedrijfs- en veldbezoek biologisch melkveebedrijf

30 juni - Biovelddag Inagro

SAVE THE DATE - 8 sep - Netwerkdag en beurs: Techniek in de bio tuinbouw