/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Benieuwd wat ‘populaties’ voor biologisch graan kunnen betekenen?

Samengestelde kruisingspopulaties (composite cross populations / CCP’s) worden bekomen door bij een zelfbestuivend gewas zoals granen een groot aantal rassen of lijnen onderling te kruisen. Het resultaat is een hoge genetische diversiteit in de volgende generaties. Door jaarlijks een deel van de oogst uit te zaaien, past de populatie zich aan aan de lokale en wijzigende groeiomgeving. 

Dergelijke populaties in granen worden sinds 2001 beproefd door o.a. het Organic Research Centre (Verenigd Koninkrijk) en Universität Kassel (Duitsland) en zijn sinds 2013 dankzij het Core Organic project COBRA ook in proef bij Inagro en andere Europese onderzoekscentra. De gezamenlijke resultaten tonen aan dat CCP’s in vergelijking met de klassieke rassen weerbaarder zijn tegen diverse stressfactoren en meer teeltzekerheid bieden in lage-inputsystemen zoals biologische landbouw. Via het COBRA-project kon Inagro voor het eerst in Vlaanderen ervaring opdoen met CCP’s. In vergelijkende proeven werden in 2014 en 2015 gelijke opbrengsten gerealiseerd als met de gebruikelijke referentierassen (http://www.ccbt.be/?q=node/709) . 

Daarnaast merken we internationaal een hernieuwde aandacht voor lokale landrassen (die in de praktijk ook populaties zijn). Verschillende boerengroepen gaan er al dan niet in samenwerking met onderzoekers, mee aan de slag en proberen dit genetische erfgoed opnieuw tot leven te wekken onder de vorm van participatieve veredeling.

Via het CCBT-project R²-Robuuste Rassen, willen we ook graag Vlaamse telers aansluiting laten vinden bij bovengenoemde ontwikkelingen:

Op 7 juni 10u00 tot 16u00 kunnen we aansluiten bij een bijeenkomst van Waalse biologische graantelers onder begeleiding van prof. Marjolein Visser (Université Libre de Bruxelles (ULB)) in Henegouwen. De voertaal zal Frans zijn, maar onder Vlamingen proberen we elkaar te helpen met vertaling. Ook prof. Marjolen Visser is Nederlandstalig.

  • 10u00: afspraak op ‘Ferme de Buis’ bij Pierre Cossement in Barry: 10-tal microperceeltjes met oude rassen en CCP’s, vermeerdering van ‘Rouge de Bordeaux’ en mengsel van 4 rassen in productieperceel.
  • 12u00: picnic – zelf te voorzien 
  • 13u00: Bezoek tweede teler – nog onder voorbehoud
  • Meer info en aanmelden: Karel Dewaele, 051/273258 – karel.dewaele@inagro.be vanaf 25 mei.

Daarnaast kan je kennismaken de samengestelde kruisingspopulaties van het COBRA-project tijdens de biovelddag van Inagro op 30 juni. Deze CCP’s worden er vergeleken met enkele klassieke referentierassen.

Het ORC werkt op dit moment aan de opschaling van het CCP-materiaal dat in het COBRA-project werd beproefd en wil in het najaar commercieel zaaizaad aanbieden onder de naam ‘ORC Wakelyns Population’. Inagro wil graag een groepsbestelling faciliteren voor geïnteresseerde Vlaamse biotelers. Hierover later meer informatie.

 

Actie in het kader van het project ‘R² - Robuuste Rassen’ met de financiële steun van CCBT vzw en de Vlaamse overheid.

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: 051/27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be
akkerbouw
biodiversiteit