/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Telen op folie biedt uitweg

Mechanische onkruidbestrijding in fijne groentegewassen wordt vaak als lastig ervaren. Dit is vooral het geval op kleine bedrijven met een diversiteit aan teelten. Biedt telen op folie een oplossing ?

Kleine biologische bedrijven planten vaak een diversiteit aan teelten. Planten, oogsten, vermarkten, wieden etc. lopen voortdurend door elkaar. Het is voor deze bedrijven onmogelijk om voor elke teelt steeds op het gepaste moment te schoffelen met de ideale mechanisatie of afstelling. 

Telen op folie biedt mogelijk een oplossing. Hierbij zoeken biologische telers maximaal naar afbreekbare of natuurlijke materialen. Verschillende constructeurs hebben ondertussen ook performante plantmachines ontwikkeld om een diversiteit aan gewassen in folie te planten zodat ook hier een efficiëntieslag mogelijk is. Anderzijds stelt zich de vraag in hoeverre het wiedwerk zicht niet verlegt naar de plantgaten en de paden en of telen op folie ook ander impact heeft op de teelt.

In de nazomer 2015 legde Inagro een vergelijkende en demonstratieve proef aan met verschillende afdekmaterialen. Lees het verslag hier.

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro)
Tel: 051/27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

 

 

bestanden: 
groenten