/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Doctoraatsbeurs: Welzijn van leghennen

In het kader van twee complementaire projecten stelt ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) een beurs ter beschikking om onderzoek te verrichten met het oog op het behalen van een doctoraat. Het onderzoekswerk zal plaatsvinden op het ILVO (Eenheid Dier - Onderzoeksdomein Veehouderij en Dierenwelzijn) en op commerciële leghennenbedrijven.

Het  eerste project (HealthyHens) is een Europees project. Het algemene doel van dit project is het promoten van een goede gezondheid en een goed welzijn bij biologische leghennen in Europa. In deze observationele studie zal op identieke wijze data verzameld worden op een 100-tal biologische leghennenbedrijven verspreid over acht landen. Minimum 8 bedrijven zullen door de bursaal in België opgevolgd worden. Deze data worden vervolgens gebruikt voor verschillende epidemiologische analyses (parasitaire besmettingen, gebruik van vrije uitloop, verenpikken, kannibalisme en andere gezondheidsproblemen).

Het  tweede project (Layerhouse) wordt uitgevoerd door ILVO-Dier in samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij (Geel). Het doel van het project is het verbeteren van de niet-kooisystemen voor de huisvesting van leghennen. Onder begeleiding zal de bursaal samen met een parttime technieker instaan voor twee van de vier werkpakketten. In WP1 zullen metingen uitgevoerd worden op minimum 40 commerciële leghennenbedrijven met volièrehuisvesting. Verbanden zullen gezocht worden tussen enerzijds huisvesting, management en leghennenras en anderzijds algemene welzijnsstatus, botbreuken, vederpikken, sterfte, productieresultaten en stofgehalte. In WP2 wordt een proef uitgevoerd in de proefaccommodaties van ILVO-Dier om de incidentie van botbreuken bij hennen gehuisvest in niet-kooisystemen te reduceren.


Kandidaturen (motivatiebrief + curriculum vitae) worden - ten laatste 7 november 2011 – ingediend en gericht aan Prof. dr. ir. Bart Sonck, (Afdelingshoofd Dier, bart.sonck@ilvo.vlaanderen.be, ILVO-Dier, Scheldeweg 68, 9090 Melle).

Algemene vereisten en reglement doctoraatsbeurzen ILVO
De kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. beschikken over een voor het ingediende onderzoeksproject relevant universitair basisdiploma 2de cyclus (bv. diergeneeskunde, bio-ingenieur, biologie) ten minste met onderscheiding (of gelijkwaardige vermelding);
  2. maximum 5 jaar geleden het eerste 2de cyclusdiploma behaald hebben en onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese unie; 
  3. van onberispelijk gedrag zijn; 
  4. vóór de aanvang van het doctoraatsonderzoek geen werkzaamheden voor het Eigen Vermogen ILVO hebben verricht in het kader van arbeidsovereenkomsten als wetenschappelijk personeel waarvan de gehele duur meer dan 365 dagen bedraagt.


Meer weten?

www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Home/DoctoraatsmandaatDier/

Indien bijkomende vragen, kan u contact opnemen met:
Dr. Frank Tuyttens (Tel +32 9 272 26 05, frank.tuyttens@ilvo.vlaanderen.be)
Dr. Evelyne Delezie (Tel +32 9 272 26 20, evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be)

pluimvee