/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - april2016

Image

CCBT informeert je maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien je hieronder klikt op een titel kom je op onze website terecht waar je het volledige artikel kan bekijken.

Zoek je specifieke info? Typ dan je zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Klavermoeheid: oorzaken en oplossingen

ImageKlaver is door zijn stikstofbindend vermogen de stikstofmotor van de biologische landbouw. Hierdoor kan men met lagere stikstofgiften een goede graslandproductie bekomen. Het is ook de voornaamste eiwitbron in het rantsoen van biologische herkauwers. Enkele oudere biologische veebedrijven in Vlaanderen melden dat ze meer en meer moeite hebben om het klaverbestand in (blijvende) weides op peil te houden met dalende opbrengsten tot gevolg. In dit CCBT-project werd gezocht naar mogelijke oorzaken van deze klavermoeheid. Lees meer...


Emelten, ritnaalden, aardrupsen... wat vreet er aan mijn gewas?

ImageMet het opwarmen van de bodem ontwaken heel wat bodeminsecten weer uit hun winterrust. Jonge gewassen die nu op het veld staan, kunnen daarbij te lijden hebben onder vraatschade van enkele plaagsoorten. Doordat ze in larvestadium voorkomen en het schadebeeld vaak gelijkaardig is, worden die soorten soms met elkaar verward. Met deze 'weetjes' kan je er snel achterkomen met wie je te maken hebt. Lees meer...


Bemesting bio Conference-peer: Combinaties van organische bemesting met alternatieve biologische stikstofmeststoffen

ImageBij elke bladanalyse van een biologische aanplant stellen we vast dat vooral de N-opname een probleem is. Dit vertaalt zich niet alleen in een mindere vruchtkwaliteit, maar ook in een mindere bloembotkwaliteit, waardoor de opbrengst lager ligt. In de praktijk wordt vooral gewerkt met organische bemesting in combinatie met een N-bron als bloedmeel. Maar dit lijkt onvoldoende te zijn om aan de behoefte van de fruitbomen te voldoen. Daarom doet pcfruit een vergelijkende bemestingsproef in het kader van een CCBT-project. Lees meer...


Veldproef biologische quinoa 2015

ImageDe stijging in Europese consumptie van quinoa en de als gevolg hoge prijzen maken de lokale teelt van (biologische) quinoa ook in België interessant. Er zijn in Nederland een aantal quinoarassen veredeld die geschikt zijn voor onze regio. Het Waalse GILBEL bvba (Quinobel) ging contracten aan met landbouwers in België om deze rassen te telen. In 2015 werd in België een 110 ha quinoa geteeld, waarvan zo’n 70 ha biologisch of in omschakeling. Het overgrote deel hiervan groeide in Wallonië (info Quinobel). Inagro deed een verkennende proef om de de waarde van de aangeboden rassen en de optimale strategie voor mechanische onkruidbestrijding te onderzoeken. Lees meer...


Buitenteelt tomaat… Wie durft de uitdaging aan?

ImageZowel internationaal als nationaal vinden we nog projecten en organisaties die op professionele of semiprofessionele schaal bezig zijn met buitenteelt tomaat. Het zou misschien kansen kunnen betekenen voor korte keten bedrijven zoals CSA’s en zelfpluktuinen. Binnen het CCBT-project “R² - Robuuste Rassen“ zal uitgezocht worden of dit, door een combinatie van robuustere rassen en verwachte warmere zomers, een optie kan zijn. Lees meer...


Knolselder beschermen tegen wortelvlieg in de bioteelt

ImageSchade door de maden van wortelvlieg ligt vaak (mede) aan de basis van lagere opbrengsten in de knolselderteelt. Op locaties waar de vlieg ieder jaar goed kan ontwikkelen, is er in mei en juni een hoog risico op uitval en groeiachterstand van planten. In het demonstratieproject ‘Bioroots’ zoekt Inagro naar oplossingen voor de beheersing van wortelvlieg in de biologische teelt. Een eerste veldproef in 2015 leverde grote verschillen op. Lees meer...


Rassenproef bewaarwortel biologische teelt 2015

ImageOp weg naar biologische alternatieven voor Nerac? Nerac is ook in de biologische landbouw het standaardras voor bewaarwortelen van het nantaise-type. Het doel van deze proef is het onderzoeken van de waarde van het (biologisch) rassenaanbod voor de biologische teelt. Lees meer...


Einde project COBRA - Biologische veredeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen

ImageBegin 2016 liep het Europese project ‘COBRA’ ten einde, waarin gewerkt werd rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent in het project. Lees meer...


Monitoring in de vruchtgroenten: interesse neemt toe

ImageBinnen het project “Monitoring in de glastuinbouw: Hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding” willen we telers ondersteunen en een antwoord bieden op heel wat praktische vragen. Waarom moet je monitoren? Hoe monitor je best? Hoe verwerk ik deze data? Lees meer...


Duurzame beheersing van Tuta absoluta

ImageDe eerste vondst van Tuta absoluta of de tomatenmineermot in Vlaanderen dateert reeds van 2009. In 2010 en 2011 richtte deze plaag heel wat schade aan in de tomatenteelt. Vandaag is T. absoluta uitgegroeid van een “zeer gevreesde” tot “goed controleerbare” plaag in de geïntegreerde tomatenteelt. Dit artikel bundelt de belangrijkste beheersmaatregelen die ook voor de biologische teelt van belang zijn. Lees meer...


En verder:

  • Oproep: neem deel aan de stuurgroep voor de netwerkdag!
   Herinner je je nog de Netwerkdag ‘techniek in de bio tuinbouw’? In 2016 wordt die opnieuw georganiseerd op de Grenshoeve in Bellegem, en dat in de week van 5 september. Ook de kleinfruitsector zal dit jaar aan bod komen. Het organiserend comité komt samen op 27 april om 15u. Zin om deel te nemen en zo de netwerkdag mee te sturen? Contacteer carmen.landuyt@ccbt.be of 09/381 86 82. 
  • Thesis ecosysteemdiensten zoekt landbouwers
   Thesisstudent Hans De Belser onderzoekt het aanpassingsvermogen van onze Vlaamse landbouwers en wil weten hoe jij in de toekomst de bedrijfsvoering zou aanpassen. Help jij hem verder door de enquête in te vullen?

  • Filmpje over het Europese OrganicDairyHealth-project, dat de gezondheid en het welzijn van biologische melkvee wil verhogen.

  • Volg BIOpraktijk nu ook op Twitter!
    

AGENDA

22 april - Studiedag biopluimveehouderij

25 april - Infomoment PCG: De teelt van yacon onder de loep

12 mei - Machinedemo bemestingstechnieken organische mest

20 mei - Open dag Leertraject biologische en biodynamische landbouw

26 mei - Open dag Leertraject biologische en biodynamische landbouw

9 juni - Studiedag: Slim hergebruik reststromen

Info-avonden Leertraject biologische en biodynamische landbouw