/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Monitoring in de vruchtgroenten: interesse neemt toe

Binnen het project “Monitoring in de glastuinbouw: Hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding” willen we telers ondersteunen en een antwoord bieden op heel wat praktische vragen. Waarom moet je monitoren? Hoe monitor je best? Hoe verwerk ik deze data? … 

Hoe pak je monitoring het best aan? 
Witte vlieg (en tabakswittevlieg)
Uit onderzoek is gebleken dat minstens 40 vangplaten per hectare tomaat(1 vangplaat per 250m²), noodzakelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de witte vlieg populatie. Dit komt neer op één vangplaat om de 10 rijen en binnen de rij om de ± 15m. Deze worden bij de meeste bedrijven tweewekelijks geteld. Voorlopig raden we deze hoeveelheid ook aan voor de opkomende tabakswittevlieg Bemisia in zowel tomaat als paprika. In het geval van Bemisia is monitoring een absolute must! Tijdig herkennen van mogelijke haarden en biologie bijzetten is de boodschap!
Tel zeker ook het aantal Macrolophus wantsen op de vangplaten mee! De aanwezigheid van deze nuttige geeft alvast een indicatie of er moet ingegrepen worden of niet. 
 
Image
Foto: links tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) met de vleugels eerder tentvormig geplaatst, rechts kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) met eerder liggende vleugelstand. 
 
Spint of galmijten
Monitoring van spint is enkel mogelijk in het gewas. Toch is de interesse voor het efficiënt scouten van spint uitermate groot. Bedrijven die een scouter door het gewas sturen om de aanwezigheid van spint na te gaan, vormen eerder een uitzondering. Ook via padregistratie zou kunnen gewerkt worden. Uit onderzoek blijkt dat via padregistratie nauwkeuriger is dan een scouter het gewas in te sturen. Via padregistratie kan tot op paalniveau nagegaan worden waar de spint zich bevindt. 
Spintmijten bevinden zich voornamelijk in de bovenste bladeren. Vooral op het 3de tot 5de blad onder de kop worden ze waargenomen. 
 
Een gestandaardiseerd, visueel overzicht maakt monitoring aantrekkelijk
Heel wat telers maken hun overzicht van plagen op een eenvoudig stuk papier. Hier is niks mis mee, maar het kan visueler voorgesteld worden. Binnen het project werd een eerste monitoringstool ontwikkeld in Excel waarbij de teler aan de hand van een eenvoudig invulblad de witte vliegen en Macrolophus op de vangplaten op een duidelijke manier voorgesteld krijgt. 
 
Lees het volledige artikel hier.
 
Ben je bioteler en heb je behoorlijk wat vruchtgroenten in je teeltplanning? Dan kan je kosteloos beroep doen op een basisopleiding van 1h voor jou en/of je medewerker op jouw bedrijf. Indien interesse implementeren we de monitoringstool op maat van jouw bedrijf.
 
Meer info?
Justine Dewitte
Tel: 09/381 86 82
 
beschutte teelt