/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Knolselder beschermen tegen wortelvlieg in de bioteelt

Schade door de maden van wortelvlieg ligt vaak (mede) aan de basis van lagere opbrengsten in de knolselderteelt. Op locaties waar de vlieg ieder jaar goed kan ontwikkelen, is er in mei en juni een hoog risico op uitval en groeiachterstand van planten. In het demonstratieproject ‘Bioroots’ zoekt Inagro naar oplossingen voor de beheersing van wortelvlieg in de biologische teelt. Een eerste veldproef in 2015 leverde grote verschillen op.

Knolselderplanten telen onder insectengaas of klimaatnet kan in de biologische teelt een belangrijke winst opleveren. Op percelen en in jaren met hoge wortelvliegdruk biedt deze beheersingsstrategie de beste garantie op een goed teeltresultaat. De plantbakbehandeling met het proefmiddel bood in deze proef tevens een goede bescherming tegen de eerste generatie larven van wortelvlieg, maar niet voor 100%. De afdekking met insectengaas en de plantbakbehandeling resulteerden in deze proef in respectievelijk 46% en 19% meeropbrengst ten opzichte van de onbehandelde controle.
Een perceel knolselder afdekken, is op grote schaal geen eenvoudige optie. Naast de investeringskost vormt ook de tijd nodig om de teelt af te dekken en het net (tijdelijk) te verwijderen een belangrijk nadeel.
In een nieuwe veldproef in 2016 zal Inagro nagaan of de afdekperiode kan worden beperkt tot zes à acht weken na planten. Verder zullen we ook nieuwe proefmiddelen uittesten die potentieel bieden voor toepassing in de biologische teelt.
 
Lees het volledige verslag hier.
 
Meer info?
Femke Temmerman
Tel: 051/27 32 53
E-mail: femke.temmerman@inagro.be
 
Image
 
 
groenten