/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bevorder je oorwormenpopulatie met behulp van de Earwig Management Tool!

Oorwormen (Forficula auricularia) zijn belangrijke natuurlijke vijanden van allerlei plaaginsecten zoals bladluizen, wollige bloedluis en perenbladvlo. In de (biologische) pitfruitteelt kunnen ze aldus een belangrijke rol spelen in de biologische gewasbescherming. Echter, waar op sommige fruitpercelen grote aantallen oorwormen voorkomen, blijken ze op andere percelen slechts in kleine aantallen aanwezig, of soms zelfs totaal afwezig.

Afgelopen maanden (voorjaar 2011) heeft Proefcentrum Fruitteelt vzw (afdeling Zoölogie en de adviesdienst, DAT) in samenwerking met Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie) een gebruiksvriendelijk computerprogramma ontwikkeld dat geraadpleegd kan worden om oorwormpopulaties te bevorderen in boomgaarden.

Het EMT programma wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle (bio-)fruittelers en andere geïnteresseerden. Hiervoor kan je terecht via deze link

Meer info?
Tim Beliën, pcfruit
tim.belien@pcfruit.be
+32 (0)11 69 70 80

 

 

pitfruit
biodiversiteit