/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Demo ‘Groenbedekkers, een brongerichte aanpak!’

In kader van de Interreg IVa-projecten SEDIMENT en  PROSENSOLS nodigen Inagro, het departement Landbouw en Visserij (ADLO) van de Vlaamse Overheid en het stads-bestuur van Poperinge U vriendelijk uit op de demon-stratienamiddag rond het nut van groenbedekkers in uw teeltrotatie.
De groenbedekker die U aanwendt op uw bedrijf dient te beantwoorden aan de technische keuzes binnen uw bedrijfs-voering en de op het bedrijf aanwezige machines voor inzaai en vernietiging van de groenbedekker. Bij het bezoek aan het demonstratieveld, waar gedurende het najaar verschillende (mengsels van) groenbedekkers worden opgevolgd, komt U te weten welke groenbedekker het best te integreren valt in uw teeltrotatie.

Klik hier voor meer info.

akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid