/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Onderzoek naar gereduceerde bodembewerking en groenbemesters

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zit in een Europees consortium van onderzoeksinstellingen dat het TILMAN-ORG project gaat uitvoeren. Het ILVO werkt mee aan meerdere onderdelen van het project, waaronder proefveldonderzoek, en gaat ook een samenwerking aan met Inagro, Afdeling biologische productie.TILMAN-ORG, waarvoor staat dat?
TILMAN-ORG is een afkorting voor de Engelstalige projecttitel: “Reduced TILlage and green MANures for ORGanic cropping systems”, ofwel vertaald: “Gereduceerde bodembewerking en groenbemesters voor duurzame biologische teeltsystemen”. Dit najaar zal het project en het specifieke proefopzet voor feedback aan de telers voorgesteld worden via de biobedrijfsnetwerking.

Lees het volledige artikel hier.


Meer info?

Koen Willekens of Bert Van Gils, ILVO
Tel: +32 (0)9 272 26 76
E-mail: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be of bert.vangils@ilvo.vlaanderen.be

akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid