/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - feb2016

Image

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke info? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Meer houvast voor de bemesting in de biologische kleinfruitteelt

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt' af. Het samenvattend verslag en de uitgebreide literatuurstudie zijn vanaf nu beschikbaar. Lees meer...


Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit?

Op welke manier valt snel, eenvoudig en betrouwbaar de microbiële activiteit in een bodem te meten? In hoeverre is een bepaalde microbiële bodemactiviteit een indicator voor bodemkwaliteit? Dit zijn de onderzoeksvragen die we getracht hebben te beantwoorden in het CCBT-project (2014-2015) 'Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie - Zoektocht naar een eenvoudige indicator voor bodemkwaliteit'. Lees meer...


Planttype en plantkwaliteit late herfstprei

Een aantal biologische telers kweekt zelf zijn preiplanten op in volle grond of koopt planten met naakte wortel aan bij een collega-teler of bij een plantenkweker. Daarnaast bieden verschillende plantenkwekers preiplanten aan in tray. Zowel bij de eigen opkweek, als bij de aankoop van plantgoed, is de kwaliteit van de planten vaak wisselend. Lees meer...


Teelt van Coeur de Boeuf in tunnel is een uitdaging

Vruchtgroenterassen uit de verwarmde kas zijn niet zonder meer te gebruiken in een tunnelteelt. Aangezien de mogelijkheden tot klimaatsturing in tunnels veel geringer zijn, is het gebruik van resistente of minder ziektegevoelige en koudetolerante rassen des te belangrijker. Van de verschillende types tomaat, is Coeur de Boeuf het gevoeligst  . Niet alleen voor Phytophthora, maar zeker ook voor Cladosporium dient de teler waakzaam te zijn. Lees meer...


Ritnaalden: meten, weten en voorspellen

Ritnaalden tasten meerdere teelten aan en zijn een complex probleem. In 2015 startte een uitgebreide monitoring in Vlaanderen als onderdeel van het vierjarig project ‘Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden'. Heb je zelf ook schade ervaren en wil je meer weten over de ritnaalden op jouw percelen? Lees in dit artikel hoe we het onderzoek aanpakken en welke oplossingen we beogen. Lees meer...


Voed natuurlijke vijanden en bijen: zaai bloemen rond je akkers!

Inagro stelde in 2015 twee bloemenmengsels samen die goede voedselbronnen zijn voor zowel bestuivers als voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Via een groepsaankoop willen we ook dit jaar de inzaai van deze mengsels op en rond akkers promoten. Bestel vandaag nog (één van) onze bloemenmengsels en geef zo de nuttige insecten op jouw bedrijf meer kansen! Lees meer...


Bewaring van verse kruiden: enkele vuistregels

Een belangrijke fase bij de vermarkting van verse kruiden is de periode van bewaring, zo blijkt uit het leaderproject 'Verwerking en vermarkting van kruiden' van PCG. Veel verschillende factoren beïnvloeden de houdbaarheid van verse kruiden tijdens de bewaring. Kruiden worden in de praktijk dikwijls samen met andere groenten en soms zelfs fruit bewaard, wat een optimale bewaring uiteraard bemoeilijkt. Om door de bomen het bos nog te zien deed VCBT een literatuurstudie en stelde enkele belangrijke praktische vuistregels op. Lees meer...


Nieuw onderzoek bestudeert mogelijkheden alternatieve granen

Aan de Hogeschool Gent onderzoekt het multidisciplinair onderzoeksproject Altergrain welke mogelijkheden er in Vlaanderen zijn voor alternatieve granen en pseudogranen. Het gaat daarbij uit van een volledige ketenbenadering. Het onderzoek gaat in op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide broodproducten en op de economische mogelijkheden van deze gewassen in de Vlaamse regio. Lees meer...


Innovatiesteunpunt lanceert 10de innovatiecampagne voor land– en tuinbouwers!

Wie innovatie zegt, denkt misschien in eerste instantie aan een nieuw uitgevonden machine of een zelf verbouwd apparaat. Dat is zeker zo, maar innovatie is veel meer dan dat. Wil je een nieuwe machine bouwen of een bestaande installatie verbeteren, of heb jij bedacht hoe je jouw bedrijf energiezuiniger of milieubewuster kan maken? Ontwikkelde je een nieuwe vorm om jouw product te vermarkten of heb je een creatieve manier om het aan te bieden aan de klant? Waag dan je kans en win 2.500 euro! Lees meer...


Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk?!

In kader van het pdpo-project 'Eetbare bloemen: sierlijk en smakelijk!’, werd een enquête opgesteld om de interesse en het gebruik van eetbare bloemen bij particuliere en professionele gebruikers in kaart te brengen. Neem deel aan de enquête en maak kans op een mooi geschenkpakket!


En verder: 

 

AGENDA

19 feb - BD-Winterconferentie

19 feb - Studiedag VLIF en Innovatie - Provincie West-Vlaanderen

24 feb - Studiedag VLIF en Innovatie - Provincie Antwerpen

24 feb - Snoeidemonstratie pcfruit: houtig kleinfruit

25 feb - Info-avond Leertraject biologische en biodynamische landbouw

25 feb - Bedrijfsbezoek bio melkveehouder

26 feb - Trefdag ‘kansen voor biolandbouw in de markt en op mijn bedrijf’

27 feb - Jaarlijkse studiedag Aardbeien

1 mrt - Demodag geïntegreerde gewasbescherming: Monitoring van ziekten en plagen in de serre

8 mrt - Demodag geïntegreerde gewasbescherming: Monitoring van ziekten en plagen in de serre

21 mrt - Info-avond Leertraject biologische en biodynamische landbouw

23 mrt - Biobedrijfsnetwerk melkvee

25 mrt - Inspiratiecursus agroecologie