/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Meer houvast voor de bemesting in de biologische kleinfruitteelt

Eind 2015 liep het CCBT-project 'Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt' af.

Keuzes maken inzake bemesting is voor de biologische kleinfruitteler uitdagend. De kennis over de nutriëntenbehoeften van biologisch kleinfruit is beperkt. Bovendien heeft de bemesting bij meerjarige teelten niet alleen invloed op de productie van het huidige jaar, maar ook op die van het volgende jaar. Niet alle nutriënten worden immers afgevoerd via de oogst en de snoei. Een derde element is dat in de biologische teelt vooral met organische handelsmeststoffen wordt gewerkt. De werkingscoëfficiënt van deze meststoffen is een factor van onzekerheid, net als de mineralisatie van de bodemorganische stof.

Bij de start van het project werd een enquête afgenomen bij de biologische kleinfruittelers. Op basis hiervan werd gecommuniceerd rond het correct omgaan met bemestingsadviezen. De resultaten van het project ‘Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt’ geven de biologische kleinfruitteler meer houvast. De literatuurstudie die in het kader van dit project werd gemaakt, vergroot het inzicht in de mechanismen en factoren die een rol spelen bij de nutriëntenvoorziening van de kleinfruitteelten. Via een bemestingsproef en het verkennen van de methodiek van de plantsapanalyse werden bijkomende inzichten verworven. Daarnaast werd ook gekeken naar het effect van verschillende technieken op het nitraatresidu en naar de mogelijkheden van maaimeststoffen als alternatieve bemestingsvorm.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Eerder verschenen over dit project:

Meer info?
Yves Hendrickx
Tel: 054/32 08 46 
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

kleinfruit