/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Teelt van Coeur de Boeuf in tunnel is een uitdaging

Vruchtgroenterassen uit de verwarmde kas zijn niet zonder meer te gebruiken in een tunnelteelt. Aangezien de mogelijkheden tot klimaatsturing in tunnels veel geringer zijn, is het gebruik van resistente of minder ziektegevoelige en koudetolerante rassen des te belangrijker. Van de verschillende types tomaat, is Coeur de Boeuf het gevoeligst  . Niet alleen voor Phytophthora, maar zeker ook voor Cladosporium dient de teler waakzaam te zijn. 

Er werden tien tomatenrassen opgenomen in deze proef, waarvan negen Coeur de Boeuf en één ras trostomaat. In 2014 werd dit ras getest in verwarmde kas en bleek Cladosporium-resistent (Fulvia fulva) te zijn. In deze proef werd dit ras opnieuw opgenomen ter bevestiging van deze resistentie. Aangezien van één ras (EXP 800) te weinig planten werden aangeleverd door de geringe kiemkracht, was het voor dit ras niet mogelijk om de resultaten statistisch te verwerken en kon het ras ook niet extra worden aangeplant bij een teler. De proef werd op 12 mei 2015  geplant aan een dichtheid van 2,47 planten/m² (0,45 m x 0,9 m) in vier herhalingen in de tunnel op PCG. De oogst begon op 15 juli en liep door tot 12 oktober 2015. Tevens werden alle rassen ook aangelegd bij een teler in koude kas zodat ook daar een gewasbeoordeling kon plaatsvinden.
Wegens het droge en zonnige seizoen dat we kenden in 2015 was er algemeen een lage ziektedruk waardoor ook de ziektebeelden pas later kwamen of achterwege bleven.
Deze proef werd uitgevoerd in het kader van het demonstratieproject ’Bioroots’ (BIOlogische gewasbeschermingsstrategiën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector).
 
Besluit
In deze rassenproef komen EXP 868 en Gourmandia als beste rassen uit de proef, vooral door hun goede productie. Het mindere kantje aan EXP 868 is de houdbaarheid, bij Gourmandia is dit de Cladosporium-gevoeligheid. De trostomaat Tovit 1411 die mee opgenomen was in proef ter bevestiging van zijn Cladosporium-resistentie, is dit wel degelijk ook in deze proef. De druk was echter niet zo hoog tijdens dit droge en zonnige seizoen.
 
 
Meer info?
Justine Dewitte (PCG) 
Tel: 09/381 86 82 (Justine) 
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be
 
 
Image
 
 
 
beschutte teelt