/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

West-Vlaanderen zet schouders onder omschakeling naar bio

Laten we in (West-)Vlaanderen kansen liggen in de biologische markt? Vanuit deze vraag nodigde Gedeputeerde Bart Naeyaert op 15 december laatstleden de sector uit voor twee sectorgerichte ronde tafels. Een resultaatgericht actieplan is de concrete output.

Biosector groeit

Gedeputeerde Bart Naeyaert is als voorzitter van Inagro en het CCBT nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de biologische sector. Het voorbije najaar bezocht hij verschillende biologische bedrijven in de provincie. De reportage http://www.focus-wtv.be/video/het-provinciaal-domein-over-biologische-landbouw brengt een van deze bezoeken in beeld.  Hij werd aangenaam verrast door de professionaliteit en de gedrevenheid van deze biologische boeren.  Ardo en enkele andere bedrijven gaven tegelijk duidelijk aan dat zij meer biologische productie nodig hebben. Anderzijds hebben meer en meer gangbare bedrijven nood aan een alternatieve toekomst voor hun bedrijf, maar lijken zij de weg naar de biologische landbouw niet te vinden.  

Ronde tafels bevestigen vraag

Vanuit deze vaststelling organiseerde gedeputeerde Bart Naeyaert op 15 december een ronde tafel voor biologische zuivel en een ronde tafel voor biologische akkerbouw-groenten. Voor beide ronde tafels werden toeleveranciers en afnemers voor de primaire biologische sector , Boerenbond, ABS en Bioforum uitgenodigd rond de vraag of  we in West-Vlaanderen effectief kansen laten liggen in de biologische markt en zo ja, hoe meer gangbare telers tot omschakeling kunnen worden aangezet. Voor de zuivelsector wees Johan Devreese op de ontkoppeling tussen de biologische en de gangbare melkprijs en de grote vraag zowel op de nationale als de internationale markt. Voor akkerbouw-groenten wees Lieven Delanote erop dat verschillende Vlaamse marktpartijen voor het eerst expliciet en actief vragen naar biologische productie uit Vlaanderen. De vraag naar groenten voor industrie en verse markt, aardappelen en granen laat bovendien toe om een stabiele biologische vruchtwisseling op te bouwen met bekende en betrouwbare afnemers.  Gangbare telers kennen deze recente ontwikkelingen nog onvoldoende.

Meteen actie

Als vanzelf kwamen beide ronde tafels tot het besluit dat een geïntegreerde actie met engagement van alle stakeholders uit gangbare en biologische sector wenselijk is. Gedeputeerde Bart Naeyaert  kreeg vanuit de ronde tafels de vraag om hierin initiatief te nemen samen met Inagro, Bio zoekt Boer, Bio zoekt Keten, Boerenbond, ABS en Bioforum.  Bedrijven uit toelevering en afzet zegden tegelijk hun engagement toe. Begin januari kwamen werkgroepen samen om deze goede voornemens meteen concreet te maken. Voor de sectoren melkvee en akkerbouw-groenten wordt een actieplan gespreid over het volledige jaar uitgewerkt.  De eerste studienamiddag voor melkvee op 26 januari stelt de marktkansen voor biologische zuivel  centraal. Voor akkerbouw en groenten wordt op 26 februari een trefdag georganiseerd waarop geïnteresseerde boeren en afnemers voor biologische producten met elkaar in gesprek kunnen gaan.   Beide activiteiten gaan door op Inagro en worden verder in de vakpers aangekondigd.

Meer info?
Lieven Louwagie, kabinet Gedeputeerde Bart Naeyaert, Lieven.louwagie@west-vlaanderen.be
Lieven Delanote, diensthoofd Inagro Biologische Productie, lieven.delanote@inagro.be 

 
herkauwers
akkerbouw
groenten