/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Triticale: Nieuwe rassen komen in het zog van Grandval

Triticale is met ongeveer 200 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. Triticale is productiever dan zomertarwe. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter.

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Dit jaar werd de proef uitgezaaid bij Antoon Devreese in Reninge. PIBO zaait jaarlijks een beperkte selectie van deze rassen uit op haar biologisch proefplatform te Tongeren.

Deze rassenproeven hebben als doel de waarde van de aangeboden rassen voor de biologische teelt in beeld te brengen. Daarbij besteden we extra aandacht aan de rassen waarvan er (potentieel) biologisch zaaizaad ter beschikking is. Hiertoe worden zowel de Belgische als een aantal buitenlandse (Frankrijk, Nederland en Duitsland) zaadhuizen aangesproken.

Lees het verslag van de rassenproef hier.

Meer info?
Lieven Delanote
lieven.delanote@inagro.be
TEL +32 (0)51 27 32 50

akkerbouw